.

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND TP Hà Nội

Xuất bản: 19:00 31/12/1969 [GMT+7]

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây
.