.

Chỉ số giá đất, căn hộ tuần 8/2010

Xuất bản: 23:18 07/03/2010 [GMT+7]

So với tuần 7, chỉ số giá nhà đất trong tuần 8/2010 có sự tặng nhẹ. Đặc biệt là nhóm dự án An Khánh, Thủ Đức, An Phú ... với mức tăng từ 0,6% - 0,9%%...
QUẬN 2 NHÓM DỰ ÁN: Đô thị mới An Phú- An Khánh

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 An Thịnh

Căn hộ

86- 110m²

24 -› 26

0

0%

 Bình Minh

Căn hộ

95- 108m²

19 -› 21

0

0%

 Cantavil

Căn hộ

98- 140m²

31 -› 36.3

0

0%

 Estella

Căn hộ

105- 126- 147m²

30 -› 32

0

0%

 An Cư

Căn hộ

98- 105m²

24 -› 25.2

0

0%

 An Hòa

Căn hộ

75- 95- 100m²

18 -› 20

0

0%

 An Phú- An Khánh

Căn hộ

141.6m²

24 -› 25

0

0%

 An Phú- An Khánh

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

4x20m, 5x20m

31.6 -› 34.4

0.2 -› 0.2

0.6% -› 0.6%

 Thủ Đức House

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

10x20m, 7x18m, 8x20m

31.2 -› 35.7

0.2 -› 0.2

0.6% -› 0.6%

 An Phú- An Khánh

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

4x20m, 5x20m

36.7 -› 44.3

0.2 -› 0.3

0.5% -› 0.7%

 Thủ Đức House

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

10x20m, 7x18m, 8x20m

42.5 -› 44.5

0.4 -› 0.3

0.9% -› 0.7%

 Estella

Penthouse

 

41 -› 43

0

0%

 Cantavil

Penthouse

 

41 -› 43.5

0

0%

 Bình Minh

Penthouse

 

19 -› 22

0

0%

 An Cư

Penthouse

 

26 -› 28

0

0%

 An Hòa

Penthouse

 

22 -› 24

0

0%

 An Phú- An Khánh

Penthouse

 

25.7 -› 27

0

0%

 An Thịnh

Penthouse

 

27 -› 29

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trưng Đông

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Thủ Thiêm Stars

Căn hộ

86- 100- 115m²

18 -› 21.2

0

0%

 Thịnh Vượng

Căn hộ

76- 183m²

19 -› 21.5

0

0%

 Đông Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20, 7x20m

13.7 -› 15.3

0.2 -› 0.1

1.5% -› 0.7%

 Bình Trưng Đông Cát Lái

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

7x20m, 8x20m

11.7 -› 14.2

0.2 -› 0.2

1.7% -› 1.4%

 Đông Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 20m)

6x20m, 7x20m

16.7 -› 18.7

0.2 -› 0.2

1.2% -› 1.1%

 Bình Trưng Đông Cát Lái

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

7x20m, 8x20m

14.2 -› 17.2

0.2 -› 0

1.4% -› 0%

 

NHÓM DỰ ÁN: P.Thạnh Mỹ Lợi

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Villa Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

160- 385m²

26.3 -› 28.7

0.3 -› 0.2

1.1% -› 0.7%

 Văn Minh

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

108- 250m²

28.7 -› 29.6

0.2 -› 0.1

0.7% -› 0.3%

 Thế Kỷ 21

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

8x20m

26.5 -› 29.2

0.2 -› 0.3

0.8% -› 1%

 Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 8x20m, 10x20m

26.9 -› 29.7

0.2 -› 0.2

0.7% -› 0.7%

 Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

7.5x18m

24.7 -› 28.7

0.2 -› 0.2

0.8% -› 0.7%

 Cụm 1

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

100- 140m²

21.7 -› 24.7

0.2 -› 0.2

0.9% -› 0.8%

 Cán bộ CNV Q.2

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

 

20.7 -› 23.9

0.2 -› 0.3

1% -› 1.3%

 Công nghiệp Sài Gòn

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

 

26.7 -› 27.9

0.2 -› 0.1

0.7% -› 0.4%

 Cán bộ CNV Q.2

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

 

24.9 -› 27.6

0.2 -› 0.1

0.8% -› 0.4%

 Công nghiệp Sài Gòn

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

 

33.7 -› 36.9

0.2 -› 0.2

0.6% -› 0.5%

 Văn Minh

Đất nền (lộ giới 40m)

108- 250m²

30.6 -› 33.9

0.2 -› 0.2

0.7% -› 0.6%

 Thế Kỷ 21

Đất nền (lộ giới 40m)

5x20m

34.7 -› 40.2

0.2 -› 0.2

0.6% -› 0.5%

 Cụm 1

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

100- 140m²

26 -› 33

0.2 -› 0.3

0.8% -› 0.9%

 Villa Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

160- 385m²

29.7 -› 35.7

0.2 -› 0.3

0.7% -› 0.8%

 Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận

Đất nền (lộ giới 40m)

7.5x18m

36.7 -› 39.5

0.3 -› 0.3

0.8% -› 0.8%

 Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng

Đất nền (lộ giới 40m)

8x20m, 8x20m

35 -› 37.5

0.3 -› 0.3

0.9% -› 0.8%

 

NHÓM DỰ ÁN: P.Thảo Điền

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 The Vista

Căn hộ

101- 139 m²

30 -› 33

0

0%

 Thảo Điền River View

Căn hộ

105- 120m²

27.5 -› 30

0

0%

 The Vista

Penthouse

 

40 -› 44.5

0

0%

 Thảo Điền River View

Penthouse

 

35 -› 37

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: P.An Khánh

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Him Lam- Lương Định Của

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x22m, 8x20m, 10x20m

39.8 -› 43.5

0.3 -› 0.3

0.8% -› 0.7%

 Him Lam- Lương Định Của

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

6x22m, 8x20m, 10x20m

54.5 -› 57.8

0 -› 0.3

0% -› 0.5%

 

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình An

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Phú Nhuận EPCO

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

 

29.7 -› 33

0.2 -› 0.3

0.7% -› 0.9%

 Sài Gòn 5

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

 

36.7 -› 38.5

0.2 -› 0.3

0.5% -› 0.8%

 Tân Hồng Uy

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m

45.7 -› 50.5

0.2 -› 0.3

0.4% -› 0.6%

 Phú Nhuận EPCO

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

 

33.9 -› 37.2

0.2 -› 0.2

0.6% -› 0.5%

 Sài Gòn 5

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

 

41.5 -› 46.7

0.2 -› 0.2

0.5% -› 0.4%

 Tân Hồng Uy

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

5x20m

53.6 -› 57.7

0.2 -› 0.2

0.4% -› 0.3%

 

QUẬN 7 NHÓM DỰ ÁN: P.Phú Mỹ

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng

Biệt thự

10x22m

25.6 -› 28

0

0%

 Phú Mỹ

Căn hộ

77- 117m²

22 -› 23.5

0

0%

 Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x22m

31 -› 33

0

0%

 ADC

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m

22.5 -› 25

0

0%

 Phú Mỹ- Chợ Lớn

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

 

19.3 -› 20

0

0%

 Phú Mỹ ven sông

Đất nền (lộ giới 10- 14m)

5x18m

18 -› 21

0

0%

 Phú Mỹ ven sông

Đất nền (lộ giới 20m)

5x18m

22 -› 24

0

0%

 Phú Mỹ- Chợ Lớn

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

 

24 -› 25

0

0%

 Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng

Đất nền (lộ giới 30m)

6x22m

38 -› 41

0

0%

 ADC

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m

37.5 -› 44

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Phong

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Sadeco ven sông

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 10x20m, 6x15m

30 -› 33.2

0

0%

 Sadeco ven sông

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m, 10x20m, 6x15m

33 -› 36

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Quy

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Hoàng Anh Gia Lai 1

Căn hộ

77- 114m²

19 -› 20

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Hưng

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Hoàng Anh Gia Lai 2

Căn hộ

118- 187.6m²

16 -› 19.5

0

0%

 Him Lam - Kênh Tẻ

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m; 10x20m

45 -› 48

0

0%

 Him Lam - Kênh Tẻ

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m, 10x20m

70 -› 80

0

0%

 Hoàng Anh Gia Lai 2

Penthouse

 

16 -› 17

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: Khu Cảnh Đồi (Phú Mỹ Hưng)

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Mỹ Kim

Biệt thự

10x20m

68 -› 73

0

0%

 Mỹ Khánh

Căn hộ

112- 118m²

32.5 -› 36

0

0%

 Grand View

Căn hộ

112- 197m²

42 -› 45

0

0%

 Panorama

Căn hộ

121- 196m²

45 -› 50.5

0

0%

 Grand View

Penthouse

 

60 -› 63

0

0%

 Panorama

Penthouse

289m²

56 -› 58

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: Khu Hưng Gia- Hưng Phước (Phú Mỹ Hưng)

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Hưng Thái

Biệt thự

7x18m

75 -› 79

0

0%

 Sky Garden

Căn hộ

71- 81- 88- 91m²

33 -› 35

0

0%

 Hưng Vượng

Căn hộ

58- 74- 94- 140m²

27 -› 30

0

0%

 Hưng Gia- Hưng Phước

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x18.5m

66 -› 68

0

0%

 Hưng Gia- Hưng Phước

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

6x18.5m

84 -› 86

0

0%

 Sky Garden

Penthouse

265- 337m²

25 -› 27

0

0%

 Hưng Vượng

Penthouse

240m²

20 -› 23

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: Khu Nam Viên (Phú Mỹ Hưng)

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Mỹ Thái

Biệt thự

7x18m

72 -› 76

0

0%

 Riverside Residence

Căn hộ

 

40 -› 41

0

0%

 Nam Khang

Căn hộ

120- 121m²

31 -› 34

0

0%

 Mỹ Viên

Căn hộ

95- 118m²

31 -› 33

0

0%

 Mỹ Khang

Căn hộ

114- 124m²

31 -› 34

0

0%

 

QUẬN 8 NHÓM DỰ ÁN: P.7

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Phú Lợi

Căn hộ

74m²

9.5 -› 10.6

0

0%

 Phú Lợi - Sacomreal

Căn hộ

68m², 100m²

15 -› 16

0

0%

 Phú Lợi- Hai Thành

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

4.5x20m

10.5 -› 12.2

0

0%

 Phú Lợi- Hai Thành

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

4.5x20m

15 -› 17.2

0

0%

 Phú Lợi

Penthouse

 

9 -› 11

0

0%

 

QUẬN 9 NHÓM DỰ ÁN: P.Hiệp Phú

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Richland Hill

Căn hộ

100- 120m²

22 -› 25

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: P.Phước Long A

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Bắc Rạch Chiếc

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 7x20m

13 -› 14.5

0

0%

 Bắc Rạch Chiếc

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

6x20m, 7x20m

17 -› 19

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: P.Phước Long B

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Nam Long- Q.9

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 12x22m

13.5 -› 15.5

0

0%

 Khang Điền

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 8x22m

9 -› 11

0

0%

 Hưng Phú

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x18m, 6x20m, 7x20m

10 -› 11

0

0%

 Gia Hòa

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m; 7x22m; 10x20m

12 -› 14

0

0%

 Gia Hòa

Đất nền (lộ giới 30m)

5x20m, 7x20m

15 -› 16

0

0%

 Khang Điền

Đất nền (lộ giới 30m)

6x22m, 8x22m

12 -› 14

0

0%

 Nam Long- Q.9

Đất nền (lộ giới 30m)

5x20m, 12x22m

15 -› 17

0

0%

 Hưng Phú

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x18m, 6x20m, 7x20m

12 -› 14

0

0%

 

HUYỆN Bình Chánh NHÓM DỰ ÁN: KDC 6A- Trung Sơn

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Hồng Lĩnh Plaza

Căn hộ

65- 97m²

19.6 -› 23.5

0

0%

 Hoàng Tháp

Căn hộ

50- 100m²

22.5 -› 25.5

0

0%

 Trung Sơn

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 10x20m

40 -› 52

0

0%

 Trung Sơn

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

6x20m, 10x20m

52 -› 56.5

0

0%

 Hoàng Tháp

Penthouse

 

25 -› 26.5

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: KDC 6B

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Đại Phúc

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 7x20m

13.5 -› 14.5

0

0%

 Intresco 6B

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

100m², 200m²

12.5 -› 18

0

0%

 Đại Phúc

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m, 7x20m

27 -› 30

0

0%

 Intresco 6B

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

100m², 200m²

26.5 -› 29

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: X.Tân Kiên

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Cienco 5

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x18m, 4.5x20m

6 -› 7

0

0%

 Cienco 5

Đất nền (lộ giới 20m)

5x18m, 4.5x20m

7 -› 8

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: Khu 13 A- B- C- D- E

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 A View

Căn hộ

83- 110m²

12.8 -› 14.5

0

0%

 Conic Đình Khiêm (Block A, B)

Căn hộ

55- 74m²

12.7 -› 13.5

0

0%

 Conic Đông Nam Á (Block C, D, E)

Căn hộ

63- 82m²

13 -› 14

0

0%

 Conic Garden (Block A, B)

Căn hộ

60- 88m²

14 -› 15.8

0

0%

 13E- Intresco

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

 

13.5 -› 15

0

0%

 13A

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 7x22m, 10x20m

10.5 -› 12

0

0%

 13B

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 7x18m, 8x18m

17 -› 18.5

0.2 -› 0

1.2% -› 0%

 13C

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x17.5m, 5x20m

15 -› 16.5

0

0%

 13A

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x18.5m, 5x20m, 7x18m

16.5 -› 17.5

0

0%

 13B

Đất nền (lộ giới trên 40m)

6x16.6m, 6x20m

20 -› 21

0

0%

 13C

Đất nền (lộ giới trên 40m)

5x17.5m, 5x18m

19 -› 20

0

0%

 13E- Intresco

Đất nền (lộ giới trên 40m)

5x20m, 7x20m

15.5 -› 16.8

0

0%

 A View

Penthouse

 

12 -› 14

0

0%

 Conic Đình Khiêm (Block A, B)

Penthouse

 

14 -› 16

0

0%

 Conic Đông Nam Á (Block C, D, E)

Penthouse

165m²

14.2 -› 16

0

0%

 Conic Garden (Block A, B)

Penthouse

166- 225m²

15 -› 17

0

0%

 A View

Shop

 

17 -› 19

0

0%

 Conic Đình Khiêm (Block A, B)

Shop

 

16 -› 17

0

0%

 Conic Đông Nam Á (Block C, D, E)

Shop

118- 126m²

16.5 -› 17.5

0

0%

 Conic Garden (Block A, B)

Shop

138m²

17 -› 19

0.2 -› 0

1.2% -› 0%

 

QUẬN Bình Tân NHÓM DỰ ÁN: P.An Lạc

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 An Lạc

Căn hộ

80- 96- 105m²

9.5 -› 12

0

0%

 Hồ Học Lãm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

4x16m, 6x14m, 4x20m

14 -› 15

0

0%

 Hồ Học Lãm

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

4x16m, 4x14m, 4x20m

15 -› 16

0

0%

 An Lạc

Penthouse

 

12 -› 13

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trị Đông B

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Lê Thành

Căn hộ

50- 59- 68m²

9.5 -› 10.7

0

0%

 Vĩnh Tường Tây SG

Căn hộ

90- 120m²

10.5 -› 13.5

0

0%

 Ao Sen- Tên Lửa

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m; 10x20m

11.5 -› 13

0

0%

 Ao Sen- Tên Lửa

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m, 10x20m

36 -› 39

0

0%

 Lê Thành

Penthouse

 

11 -› 12

0

0%

 Vĩnh Tường Tây SG

Penthouse

 

11 -› 13

0

0%

 

HUYỆN Nhà Bè NHÓM DỰ ÁN: X.Phú Xuân

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Phú Xuân- Vạn Phát Hưng

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 15x20m

9.5 -› 11

0

0%

 Cotec Phú Xuân

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 10x23m

7 -› 8

0

0%

 Cotec Phú Xuân

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

5x20m, 10x23m

8.5 -› 10

0

0%

 Phú Xuân- Vạn Phát Hưng

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

6x20m, 15x20m

12 -› 13.5

0

0%

 

NHÓM DỰ ÁN: X.Phước Kiển

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

 Phú Hoàng Anh

Căn hộ

87- 129m²

22 -› 30

0

0%

 Hoàng Anh Gia Lai 3

Căn hộ

98.9- 100- 121.4- 126.1m²

18.7 -› 21

0

0%

 Phước Kiển GĐ 1

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

100- 300m²

18 -› 19.5

0

0%

 Thanh Nhựt

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

108- 300m²

8 -› 9.6

0

0%

 Thái Sơn 1

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

120- 231m²

13 -› 15

0

0%

 Tân An Huy

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

120- 300m²

27 -› 29

0

0%

 Thái Sơn 1

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

120- 231m²

15 -› 17

0

0%

 Tân An Huy

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

120- 300m²

28 -› 30.5

0

0%

 Hoàng Anh Gia Lai 3

Penthouse

 

18 -› 19

0

0%

 

 

Nguồn: Vinaland
.