.

Xử lý đất lấn chiếm như thế nào?

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Quá trình cấp đất ở địa phương chúng tôi đang xảy ra rắc rối. Cụ thể, quyết định ghi đất cấp cho ông A chiều rộng 5m nhưng ông A tự lấn chiếm thành 6m. Sau đó địa phương tiếp tục cấp cho ông B 5m nhưng khi đo lại tính từ ranh giới ông A đã lấn chiếm chứ k

Quá trình cấp đất ở địa phương chúng tôi đang xảy ra rắc rối. Cụ thể, quyết định ghi đất cấp cho ông A chiều rộng 5m nhưng ông A tự lấn chiếm thành 6m. Sau đó địa phương tiếp tục cấp cho ông B 5m nhưng khi đo lại tính từ ranh giới ông A đã lấn chiếm chứ không theo quyết định cấp đất.Sau đó ông B cũng lấn đất tương tự như ông A và các hộ được cấp đất sau ông B cũng lấn thêm như thế. Trong đó, hộ được cấp cuối cùng trong dãy tiếp giáp với đất hội trường của khối và hộ này cũng lấn thêm 2m.

Rắc rối xảy ra khi khối xây hội trường, địa phương đòi lại đất thì hộ tiếp giáp không trả lại phần 2m lấn chiếm với lý do các hộ khác cũng lấn chiếm nhưng không bị xử lý. Hiện hầu hết các hộ đã xây dựng nhà ở, công trình kiên cố, giếng nước và đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xin hỏi, địa phương chúng tôi nên xử lý thế nào cho phù hợp. UBND dự tính buộc các hộ phải đóng tiền sử dụng đất đối với phần đất lấn chiếm, như vậy có đúng không? (tranchithong@... )

Trả lời

Văn bản số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 có ghi nhận việc cấp giấy chứng nhận trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Theo đó, diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, đồng thời ranh giới thửa đất hiện có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và nếu diện tích nhiều hơn này có được là do  lấn, chiếm (do UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận) thì việc xử lý được giải quyết theo từng thời điểm sử dụng đất như sau:

1. Trường hợp đất được sử dụng trước ngày 15-10-1993 và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi lấn chiếm sau đây, nhưng nếu phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp giấy chứng nhận thì được cấp giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất:

• Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc;

• Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng;

• Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.

2. Trường hợp đất được sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004, không có tranh chấp (do UBND cấp xã xác nhận) nhưng tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có các hành vi vi phạm được nêu tại mục 1 nêu trên, thì toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất đó không được cấp giấy chứng nhận nhưng được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ theo quy định trên và quy định tại Điều 50 của Luật đất đai năm 2003, phải xem xét thời điểm sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất và việc sử dụng đất có tranh chấp hay không để có biện pháp xử lý thích hợp.

Bạn không nêu cụ thể giấy tờ về quyền sử dụng đất cũng như thời điểm sử dụng đất của các hộ dân, căn cứ trên những thông tin bạn nêu, bạn có thể tham khảo các trường hợp sau:

- Đối với hộ dân có hành vi lấn chiếm nêu tại mục 1 nhưng đã sử dụng đất từ trước ngày 15-10-1993, phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, địa phương có thể cho các hộ đóng tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích lấn chiếm.

- Trường hợp các hộ dân lấn chiếm đất của nhau và không thuộc các trường hợp nêu tại mục 1, đất được sử dụng từ trước ngày 1-7-2004, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch, có thể vận dụng quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 50 Luật đất đai để xem xét cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với diện tích đất lấn chiếm cho các hộ dân.

- Trường hợp đất có tranh chấp, thông qua việc giải quyết tranh chấp tại tòa hoặc hoặc ủy ban nhân dân các cấp, các hộ dân có thể yêu cầu cho giữ nguyên hiện trạng hoặc buộc hộ lấn chiếm trả lại đất... Bản án hoặc quyết định của tòa án, quyết định thi hành án, quyết định giải tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành là cơ sở pháp  lý để cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Trân trọng.

Luật sư Đoàn Thị Ngọc Linh
VPLS Lê Nguyễn

.