.

Thông tư số 09/2011/TT-BXD

Xuất bản: Thứ năm, 21/7/2011, 11:29 [GMT+7]

Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình.

* Chi tiết toàn văn bản xem và Download theo file đính kèm: Thông tư số 09; Mẫu hợp đồng thi công

.