.

Thông tư số 16/2010/TT-BXD

Xuất bản: Thứ tư, 8/9/2010, 08:36 [GMT+7]

Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 1-9-2010 Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

Toàn văn thông tư Download tại đây
Phụ lục đính kèm Download tại đây 

.