.

Quyết định 101/2009/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hoà

Xuất bản: Thứ sáu, 12/3/2010, 15:22 [GMT+7]
Qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

* Chi tiết văn bản xin tải theo file đính kèm sau:

Quyết định 101/2009/QĐ-UBND Download
Quy định 101/2009/QĐ-UBND Download

.