.
 • Bảng giá đất tỉnh Điện Biên năm 2011

  Ngày 27/12/2010 UBND tỉnh Điện Biên ban hành quyết định số Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2011. Quyết định có hiệu lực từ 01/01/2011.

 • Quyết định số 43/QD-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 • Ngày 29/12/2010 Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 4498/2010/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 • Ngày 17/12/2010 UBND tỉnh Kon Tum ra nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND về bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 • UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 • Ngày 23/12/2010, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 2388/2010/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
 • UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND, ngày 30-12-2010 về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011...

 • Ngày 23 tháng 12 năm 2010 UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các loại đất. trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2011.
 • Ngày 24/12/2010 UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 54 /2010/QĐ-UBND Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận năm 2011.

 • Ngày 24/12/2010, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND, Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011.

 • Ngày 22/12/2010 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2011. Bảng giá được thi hành từ ngày 01/01/2011.

 • Ngày 24/12/2010 UBND tỉnh Bắc Cạn ban hành quyết định số 2800/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn năm 2011, theo đó giá đất trên địa bàn tỉnh được áp dụng trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2011.

 • Ngày 22 tháng 12 năm 2010, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, văn bản chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2011.
 • Ngày 20/12/2010 UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định số 30/2010/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2011, theo đó giá đất trên địa bàn tỉnh được áp dụng trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2011.

 • Bảng giá đất năm 2011 của tỉnh Cao Bằng được ban hành theo Quyết định số 2472/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Cao Bằng. Bảng giá được áp dụng trên toàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2011.

Trang trước Trang sau
Các tin đã đưa theo ngày:
.
.