.

Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2011

Xuất bản: Thứ tư, 29/12/2010, 17:15 [GMT+7]

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Long An năm 2011 được ban hành theo Quyết định 58/2010/QĐ-UBND  tỉnh Long An ngày 16  tháng 12 năm 2011.

Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

Đơn vị hành chính

Tải tệp

Huyện Bến Lức

Download

Huyện Cần Đước

Download

Huyện Cần Giuộc

Download

Huyện Châu Thành

Download

Huyện Đức Hoà

Download

Huyện Đức Huệ

Download

Huyện Mộc Hoá

Download

Huyện Tân Hưng

Download

Huyện Tân Thạnh

Download

Huyện Tân Trụ

Download

Huyện Thạnh Hoá

Download

Huyện Thủ Thừa

Download

Huyện Vĩnh Hưng

 Download

Thành phố Tân An

Download

Quy định giá đất tỉnh Long An

Download 

Phụ lục 1

Download

Phụ lục 2

Download 

Phụ lục 3

Download

Phụ lục 4

 Download


* Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2010

 

.