.

Thu hồi hay phải nhận chuyển nhượng đất?

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Theo Pháp luật TPHCM

Tháng 11-2012, 29 hộ dân trong xóm tôi nhận được văn bản của chủ tịch huyện về việc thu hồi đất để xây dựng trường mầm non tư thục.

Từ đó đến nay huyện đã ba lần mời chúng tôi đến để triển khai công tác giải phóng mặt bằng nhưng giá đất huyện đưa ra rất thấp. Theo chúng tôi, dự án này không thể thu hồi đất mà chủ đầu tư phải nhận chuyển nhượng hoặc thuê đất của chúng tôi. Giờ chúng tôi phải làm sao? Trần Đăng Thái (Hà Nam)

Trả lời

Theo khoản 2 Điều 40 Luật Đất đai, nhà đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong các dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Trong khi đó, theo Điều 36 Nghị định 181/2004 của Chính phủ, Nhà nước có quyền thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Chẳng hạn, sử dụng đất để chỉnh trang, phát triển khu đô thị và khu dân cư nông thôn…

Ngoài ra, Nhà nước được quyền thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế. Tất cả trường hợp thu hồi đất đều phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Điều cần lưu ý là khi thu hồi đất để sử dụng vào mục đích cụ thể nào thì Nhà nước cũng phải bảo đảm giá bồi thường đất sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Phần trình bày trong thư của ông không đủ thông tin để chúng tôi có ý kiến việc thu hồi đất của huyện là đúng hay sai. Nếu cho rằng huyện bồi thường thấp, ông và các hộ gia đình khác có thể nộp đơn khiếu nại đến UBND huyện hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại TAND cấp huyện.

Luật sư Trần Thị Miền

.