.

Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

.