.

Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

.