.

Quyết định số 1259/QĐ-TTg

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

.