.

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

.