.

Quyết định 101/2009/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hoà

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.* Chi tiết văn bản xin tải theo file đính kèm sau:

Quyết định 101/2009/QĐ-UBND Download
Quy định 101/2009/QĐ-UBND Download

.