.

Quốc Cường Gia Lai vừa lãi, vừa lỗ và nợ khủng

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Theo Dân trí

Ghi nhận lãi quý II song lũy kế 6 tháng, QCG vẫn lỗ 1,4 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngân hàng giảm, song còn hơn 1.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu tổng nợ hơn 3.000 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gần gấp đôi nợ dài hạn.Tồn kho của QCG còn gần 3.500 tỷ đồng, trong đó "đọng" ở dự án Phước Kiển gần 1.700 tỷ đồng.Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã HoSE: QCG) đã công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Hợp nhất, cả quý công ty đạt doanh thu 42,2 tỷ đồng, bằng 36% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đến hết quý II, doanh thu đạt 130,6 tỷ đồng, bằng 88% cùng kỳ.

Nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh, còn 29 tỷ đồng, chỉ bằng 29% so cùng kỳ do đó lợi nhuận gộp vẫn còn 13 tỷ đồng. Lũy kế 2 quý đầu năm, công ty có 22,5 tỉ đồng lợi nhuận gộp.

Trong khi doanh thu hoạt động tài chính trong quý tăng lên 21,9 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ thì chi phí tài chính giảm còn 29 tỷ đồng (hoàn toàn là trả nợ lãi vay) so với mức 36,6 tỷ đồng cùng kỳ (có 32,6 tỷ đồng là chi phí lãi vay). Cùng với đó, chi phí bán hàng mấy thay đổi, giữ mức 1,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp còn bằng khoảng 1/4 so cùng kỳ, ở mức 5,8 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần mặc dù âm 1,16 tỷ đồng so đã có khả quan hơn so với mức âm 29,71 tỷ đồng của cùng kỳ 2011. Lũy kế, lợi nhuận thuần âm 16,54 tỷ đồng, so mức đạt được của nửa đầu năm ngoái là 10,32 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí khác và thuế thu nhập doanh nghiệp, trong quý II, công ty lãi 2,4 tỷ đồng, bằng 7% so cùng kỳ. Cộng dồn nửa đầu năm, QCG vẫn ghi nhận lỗ 1,4 tỷ đồng, so mức lãi của cùng kỳ 2011 là 62,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong thuyết minh báo cáo tài chính, QCG không thuyết minh cụ thể về kết quả kinh doanh quý II.

Tổng nợ phải trả cuối kỳ là 3.061,6 tỷ đồng, tăng so đầu năm (2.961,3 tỷ đồng) trong đó nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hơn, với 1.966,7 tỷ đồng, gần gấp đôi nợ dài hạn.

Tổng các khoản vay ngân hàng của QCG đến thời điểm kết thúc quý II khoảng 1.019,36 tỷ đồng, đã giảm so mức 1.037,77 hồi đầu năm. Cán cân tiền mặt của QCG còn 16,9 tỷ đồng, trong đó tiền mặt đạt 2,3 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng 14,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, QCG có khoản cam kết trị giá 18 tỷ đồng (ngày 31/12/2011 là 40,1 tỷ đồng) chủ yếu liên quan đến việc thi công hai nhà máy thủy điện lagrai 1 và lagrai 2.

Hàng tồn kho cuối kỳ ghi nhận mức 3.469,3 tỷ đồng, tăng so mức 3.262,6 tỷ đồng hồi đầu năm, chủ yếu nằm ở bất động sản dở dang 3.072,7 tỷ đồng. Trong đó, gánh nặng nằm ở dự án khu dân cư Phước Kiển 1.677,7 tỷ đồng.

Công ty cho biết, do tập đoàn huy động phát hành trái phiếu trong giữa cuối năm 2011 nên lãi vay 6 tháng của năm 2011 không bị ảnh hưởng của khoản này. Đó là lý do mặc dù vay ngân hàng giảm song chi phí tài chính vẫn tăng cao hơn so cùng kỳ.

Tác giả: Mai Chi

.