.

Nhà xã hội: Rẻ chưa chắc đã bán được

Xuất bản: 09:26 12/04/2013 [GMT+7]

Các DN đầu tư nhà xã hội cần phân tích đánh giá kỹ về phân khúc này, nếu cứ phát triển theo phong trào mà không đáp ứng được tiện ích cho người mua, chưa chắc bán được.


Nguồn: VTV

.