.

Người Ai Cập đã xây Kim Tự Tháp như thế nào? - Phần 5

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Theo Báo Giáo dục

Ý nghĩa của các kim tự tháp là gì? Chín khối đá vĩ đại nhất tạo nên phòng an táng và đỉnh của Đại kim tự tháp Giza được vận chuyển thế nào? Hãy xem những bước cuối cùng hoàn thiện kim tự tháp Giza. >> Người Ai Cập đã xây Kim Tự Tháp như thế nào? - Phần 1 >> Người Ai Cập đã xây Kim Tự Tháp như thế nào? - Phần 2 >> Người Ai Cập đã xây Kim Tự Tháp như thế nào? - Phần 3 >> Người Ai Cập đã xây Kim Tự Tháp như thế nào? - Phần 4
Nguồn Video: Youtube

.