.

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Nghị định quy định cấm bỏ hoang đất chuyên trồng lúa nước từ 12 tháng trở lên và đất lúa khác từ 2 năm trở lên không vì lý do thiên tai bất khả kháng.

Nghị định 42/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/7/2012.

* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

.