.

Lối đi chung bị chủ mới chắn rào không cho sử dụng, có hợp pháp không?

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Theo DiocOnline

Vào năm 2011 tôi có mua một lô đất nằm trong các lô khác, trên bản đồ có thể hiện rõ lối đi nội bộ là 2m của chủ đất. Sau này chủ đất bán các lô khác cho một người khác và chủ mới rào chắn lối đi đó lại nói lối đi đó thuộc giấy tờ đất của họ nên tôi không được sử dụng lối đi này mà phải đi lối khác hoặc đóng tiền để sử dụng.

Xin nhờ các chuyên gia tư vấn giúp tôi có bộ luật hay qui định nào liên quan đến điều này không và tôi phải làm gì để được sử dụng lối đi này? Chân thành cảm ơn!
 
Trả lời

Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Công ty luật ANVLaw xin phúc đáp đến bạn như sau:
 
Thứ nhất, quyền lối đi qua bất động sản liền kề được quy định tại điều 275 Bộ luật dân sự 2005 như sau:
 
"1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thỏa thuận khác.
 
Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.
 
2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp lối đi thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.
 
3. Trong trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định khoản 2 điều này mà không có đền bù".
 
Như vậy theo như trình bày của bạn thì khi mua lô đất bên trong này, trên bản đồ có ghi rõ phần lối đi chung là 2m tức là khi mua lô đất bạn đã có quyền qua lối đi chung này. Khi chủ cũ bán lô đất khác cho chủ mới cũng sẽ phải thông báo về sự tồn tại của lối đi chung này. Vì vậy khi xảy ra tranh chấp về lối đi này bạn có quyền yêu cầu chủ mới mở lối đi riêng cho bạn theo như quy định tại khoản 1.
 
Thứ hai, theo quy định tại điều 273 Bộ luật dân sự về quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề: "Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác để bảo đảm các nhu cầu của mình về lối đi, cấp, thoát nước, cấp khí ga, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý, nhưng phải đền bù, nếu không có thoả thuận khác." Do lối đi này đã có từ trước khi mà chủ mới đến nên bạn yêu cầu họ để bạn sử dụng lối đi mà không phải đền bù gì. Nếu họ không đồng ý thì bạn có thể làm đơn kiện ra tòa án về tranh chấp bất động sản liền kề để tòa án giải quyết.
 
Công ty luật ANVLaw

.