.

Ký lại hợp đồng thuê nhà theo giá mới rất khó khăn

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Trong tổng số 25.550 hộ thuê nhà do Công ty quản lý, Công ty đã gửi thông báo đến 20.125 hộ, trong đó ký lại hợp đồng thuê nhà cho 124 hộ và bước đầu thu tiền thuê nhà giá mới được 703 hộ.

Ông Nguyễn Đức Sơn, Giám đốc Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, việc ký lại hợp đồng thuê nhà và cho thuê nhà theo giá mới gặp rất nhiều khó khăn, do nhiều hộ dân không hợp tác, trong khi phía cơ quan thu tiền lại không có chế tài xử lý.


Ngoài các hộ dân, Công ty đã rà soát, phân loại và lập danh sách những đơn vị đã có và chưa có hợp đồng thuê nhà đất để ký lại hợp đồng thuê nhà chuyên dụng theo giá thuê mới.

Công ty đã gửi thông báo đến 520/825 cơ sở và triển khai ký lại hợp đồng thuê giá mới trong năm 2009.

Theo ông Sơn, năm 2008, Công ty đã kết hợp thu tiền nhà và truy thu nợ khó đòi với tổng giá trị là 57 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch 17%.

Nguồn: HNM

.