.

Khó thu đủ nợ khi phát mãi bất động sản

Xuất bản: 10:20 05/03/2013 [GMT+7]

Việc lựa chọn hình thức phát mại là điều mà các ngân hàng không mong muốn và đây cũng là giải pháp cuối cùng. Bởi trên thực tế giá bất động sản xuống thấp như giai đoạn hiện nay, dù có mang án được tài sản đi phát ngân hàng cũng khó thu hồi đủ số nợ của khách hàng.
Nguồn: FBNC

.