.

Hướng dẫn số 5144/HD-LS TP Hồ Chí Minh

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Hướng dẫn về một số vấn đề trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

.