.

Địa ốc Phát Đạt bán công ty con cho 2 cá nhân

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Theo TTVN/HoSE

Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt (PDR) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty con.

Theo đó, PDR sẽ chuyển nhượng toàn bộ 95,24% vốn góp của công ty tại công ty con là CTCP Khu du lịch và khác sạn Phát Đạt Quảng Ngãi cho 2 cá nhân.

-Chuyển nhượng 93,24% vốn điều lệ cho ông Phan Gia Minh là cổ đông hiện tại của Phát Đạt Quảng Ngãi.

-Chuyển nhượng 2% vốn điều lệ cho ông Tạ Ngọc Hoanh hiện là giám đốc Phát Đạt Quảng Ngãi.

PDR không đưa ra mức giá chuyển nhượng nhưng tổng vốn góp của PDR tại Phát Đạt Quảng Ngãi là 30 tỷ đồng/ vốn điều lệ 31,49 tỷ đồng.

Nguyên nhân chuyển nhượng công ty con là để PDR tập trung toàn bộ nguồn lực vào lĩnh vực phát triển Bất động sản là nhà ở.

Tác giả: Hải An

.