.

Có phải đóng tiền sử dụng đất cho phần diện tích bổ sung?

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Theo TTO

Nhà tôi ở Q.Tân Bình (TP.HCM) do Tổng cục Gia cư Sài Gòn xây năm 1963, giấy tờ ghi diện tích 4x16m. Nhà được chủ cũ mua, năm 1965 cơi nới thêm nên có khuôn viên 6x16m và sử dụng ổn định từ đó.

Ngày 20-4-1993, tôi mua nhà và được cấp giấy hồng, nhưng Q.Tân Bình chỉ công nhận phần diện tích nhà chính 4x16m (không phải đóng tiền sử dụng đất) và không công nhận phần chủ nhà cũ cơi nới do vướng quy hoạch hẻm hông 10m (hẻm chung hiện trạng 6m. Q.Tân Bình công bố quy hoạch 10m, Q.Phú Nhuận 20 năm trước công bố 6m).

Mới đây, Q.Tân Bình điều chỉnh hẻm giới còn 6m như Phú Nhuận. Tôi làm giấy hồng mới và được UBND phường xác nhận: nhà khuôn viên 6x16m sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993 đến nay, phù hợp quy hoạch, không bị khiếu nại, tranh chấp.

Như vậy tôi có phải đóng tiền sử dụng đất cho phần diện tích bổ sung 2x16m? Nhan Nguyen (ducnhan1957@...)

Trả lời

Theo quy định tại khoản 4 điều 50 Luật đất đai 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, “hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Tuy nhiên, trên giấy tờ bạn chỉ có quyền sử dụng đối với diện tích 4mx16m, còn 2mx16m do lấn thêm thì theo quy định tại khoản 5 điều 8 nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010, “hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do lấn chiếm xây dựng nhà ở, nếu phù hợp với quy hoạch khu dân cư và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15-10-1993, thu tiền sử dụng đất bằng 50% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở mới; thu bằng 100% theo giá đất ở do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích ngoài hạn mức giao đất ở.

b) Trường hợp sử dụng đất từ ngày 15-10-1993 đến trước 1-7-2004, thu tiền sử dụng đất bằng 100% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở mới; đối với phần diện tích ngoài hạn mức giao đất ở thu bằng 100% tiền sử dụng đất do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy, trường hợp của bạn sẽ áp dụng điểm a để tính tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất lấn thêm để được cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ phần diện tích 6mx16m.

Trân trọng,

Luật sư Lê Thị Hoài Giang

.