.

Có được tặng cho nhà thuê của Nhà nước?

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Theo Chinhphu

Vợ chồng người bác của ông Lương Thế Bình (TP. Hải Phòng) thuê một căn nhà của Nhà nước và đã sinh sống tại ngôi nhà này hơn 20 năm nay. Hiện nay hai bác muốn tặng cho bố mẹ ông Bình căn nhà. Vậy, thủ tục tặng cho nhà đất trong trường hợp này như thế nào?


 
Vấn đề ông Bình hỏi, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:
 
Theo quy định về điều kiện tham gia giao dịch về nhà ở tại khoản 1 Điều 91 và điểm a, khoản 1 Điều 92 Luật Nhà ở, trong các giao dịch về mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở thì nhà ở phải có các điều kiện sau đây:
 
- Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy định của pháp luật;
 
- Không có tranh chấp về quyền sở hữu;
 
- Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
Bên bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở phải là chủ sở hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự.
 
Trường hợp ông Lương Thế Bình hỏi, do vợ chồng người bác của ông là người thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, không phải là chủ sở hữu nhà ở, không có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đó, vì vậy vợ chồng người bác ông Bình không có quyền tặng cho nhà ở đang thuê cho bố mẹ ông Bình.
 
Vợ chồng người bác của ông Bình có thể lập hồ sơ đề nghị Công ty quản lý và kinh doanh nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cấp tỉnh, để được mua nhà ở đang thuê của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ (còn hiệu lực đến ngày 5/6/2013) và xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
 
Sau khi đã xác lập quyền sở hữu đối với căn nhà thì vợ chồng người bác của ông Bình mới có quyền ký kết hợp đồng tặng cho nhà ở theo thủ tục chung.
 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 64 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp tặng cho nhà ở được tính từ ngày hợp đồng tặng cho nhà ở được công chứng hoặc chứng thực.
 
Luật sư Lê Văn Đài

.