.

Chung cư mini: khổ nhục vì sổ đỏ

Xuất bản: 13:32 15/12/2011 [GMT+7]

Theo VTV

Tại Hà Nội, đáp ứng nhu cầu thực sự về nhà ở cho người có thu nhập trung bình, từ 2 năm nay, loại hình chung cư mini đã xuất hiện.
Các dự án này đều đã được cấp phép theo đúng qui định của pháp luật. Từ UBND các quận, huyện cho đến các thành phố đều khẳng định loại hình bất động sản này tồn tại hợp pháp trên thị trường bất động sản. Thế nhưng, sở hữu nhà ở hợp pháp chưa đồng nghĩa với việc được cấp sổ đỏ.

Nhiều người dân đã có nhà ở gần 2 năm nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sổ đỏ, lí do là loại hình bất động sản quá mới và UBND các quận, huyện vẫn chưa dám quyết để cấp sổ đỏ cho dân.


Nguồn: VTV

.