.

Chỉ số số giá đất, căn hộ tuần 13/2009

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Nối tiếp đà tăng trưởng liên tục trong tháng 2 và tháng 3, chỉ số giá BĐS với mức tăng chỉ số giá đất (ULPI – Land) là 0,24 điểm (1,19%) và chỉ số giá căn hộ (ULPI – Apartment) tăng 0,03 điểm (0,11%). Chỉ số giá đất và căn hộ tuần 13/2009 (tham khảo) Giá bất động sản TP.HCM tuần 13/2009 (tham khảo) LANDTODAY tổng hợp

.