.

Chỉ số giá đất, căn hộ tuần 4/2010

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Theo nhiều nhà đầu tư thì mức giá từ 11,7 triệu đồng/m2 là mức giá có thể chấp nhận được đối với một dự án có vị trí tiếp giáp với nhiều công trình hạ tầng quan trọng như Đại lộ Đông Tây, Xa lộ Hà Nội...
QUẬN 2 NHÓM DỰ ÁN: Đô thị mới An Phú- An Khánh
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 An Cư Căn hộ 98- 105m² 24 -› 25.2 0 0%
 An Hòa Căn hộ 75- 95- 100m² 18 -› 20 0 0%
 An Phú- An Khánh Căn hộ 141.6m² 24 -› 25 0 0%
 An Thịnh Căn hộ 86- 110m² 24 -› 26 0 0%
 Bình Minh Căn hộ 95- 108m² 19 -› 21 0 0%
 Cantavil Căn hộ 98- 140m² 31 -› 36.3 0 0%
 Estella Căn hộ 105- 126- 147m² 30 -› 32 0 0%
 An Phú- An Khánh Đất nền (lộ giới 10- 12m) 4x20m, 5x20m 31.2 -› 34 0.2 -› 0.1 0.6% -› 0.3%
 Thủ Đức House Đất nền (lộ giới 10- 12m) 10x20m, 7x18m, 8x20m 30.8 -› 35.2 0.2 -› 0.2 0.6% -› 0.6%
 An Phú- An Khánh Đất nền (lộ giới 30- 40m) 4x20m, 5x20m 36.2 -› 43.7 0.2 -› 0.3 0.6% -› 0.7%
 Thủ Đức House Đất nền (lộ giới 30- 40m) 10x20m, 7x18m, 8x20m 41.9 -› 43.9 0.1 -› 0.5 0.2% -› 1.1%
 An Cư Penthouse 26 -› 28 0 0%
 An Hòa Penthouse 22 -› 24 0 0%
 An Phú- An Khánh Penthouse 25.7 -› 27 0 0%
 An Thịnh Penthouse 27 -› 29 0 0%
 Estella Penthouse 41 -› 43 0 0%
 Cantavil Penthouse 41 -› 43.5 0 0%
 Bình Minh Penthouse 19 -› 22 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trưng Đông
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Thủ Thiêm Stars Căn hộ 86- 100- 115m² 18 -› 21.2 0 0%
 Thịnh Vượng Căn hộ 76- 183m² 19 -› 21.5 0 0%
 Đông Thủ Thiêm Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x20, 7x20m 13.2 -› 15 0.2 -› 0.2 1.5% -› 1.3%
 Bình Trưng Đông Cát Lái Đất nền (lộ giới 10- 12m) 7x20m, 8x20m 11.5 -› 13.7 0.1 -› 0.1 0.9% -› 0.7%
 Đông Thủ Thiêm Đất nền (lộ giới 20m) 6x20m, 7x20m 16.2 -› 18.3 0.2 -› 0.3 1.2% -› 1.6%
 Bình Trưng Đông Cát Lái Đất nền (lộ giới 30- 40m) 7x20m, 8x20m 13.7 -› 16.9 0.2 -› 0.2 1.5% -› 1.2%

NHÓM DỰ ÁN: P.Thạnh Mỹ Lợi
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Cán bộ CNV Q.2 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 20.2 -› 23.4 0.2 -› 0.2 1% -› 0.9%
 Công nghiệp Sài Gòn Đất nền (lộ giới 10- 12m) 26.2 -› 27.5 0.2 -› 0.2 0.8% -› 0.7%
 Villa Thủ Thiêm Đất nền (lộ giới 10- 12m) 160- 385m² 25.7 -› 28.2 0.2 -› 0.2 0.8% -› 0.7%
 Văn Minh Đất nền (lộ giới 10- 12m) 108- 250m² 28.2 -› 29.3 0.2 -› 0.4 0.7% -› 1.4%
 Thế Kỷ 21 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 8x20m 26 -› 28.6 0.1 -› 0.2 0.4% -› 0.7%
 Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m, 8x20m, 10x20m 26.5 -› 29.2 0.2 -› 0.2 0.8% -› 0.7%
 Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận Đất nền (lộ giới 10- 12m) 7.5x18m 24.2 -› 28.3 0.2 -› 0.3 0.8% -› 1.1%
 Cụm 1 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 100- 140m² 21.3 -› 24.3 0.3 -› 0.2 1.4% -› 0.8%
 Cán bộ CNV Q.2 Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) 24.5 -› 27.2 0 -› 0.2 0% -› 0.7%
 Công nghiệp Sài Gòn Đất nền (lộ giới 20- 40m) 33.2 -› 36.4 0.2 -› 0.2 0.6% -› 0.5%
 Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận Đất nền (lộ giới 40m) 7.5x18m 36.2 -› 39 0.2 -› 0.3 0.6% -› 0.8%
 Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng Đất nền (lộ giới 40m) 8x20m, 8x20m 34.5 -› 37 0.3 -› 0.2 0.9% -› 0.5%
 Văn Minh Đất nền (lộ giới 40m) 108- 250m² 30.2 -› 33.4 0.2 -› 0.2 0.7% -› 0.6%
 Thế Kỷ 21 Đất nền (lộ giới 40m) 5x20m 34.2 -› 39.7 0.2 -› 0.2 0.6% -› 0.5%
 Cụm 1 Đất nền (lộ giới 30- 40m) 100- 140m² 25.6 -› 32.5 0.2 -› 0.3 0.8% -› 0.9%
 Villa Thủ Thiêm Đất nền (lộ giới 30- 40m) 160- 385m² 29.2 -› 35.2 0.3 -› 0.2 1% -› 0.6%

NHÓM DỰ ÁN: P.Thảo Điền
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 The Vista Căn hộ 101- 139 m² 30 -› 33 0 0%
 Thảo Điền River View Căn hộ 105- 120m² 27.5 -› 30 0 0%
 The Vista Penthouse 40 -› 44.5 0 0%
 Thảo Điền River View Penthouse 35 -› 37 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: P.An Khánh
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Him Lam- Lương Định Của Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x22m, 8x20m, 10x20m 39.2 -› 43 0.2 -› 0.3 0.5% -› 0.7%
 Him Lam- Lương Định Của Đất nền (lộ giới 20- 40m) 6x22m, 8x20m, 10x20m 54.3 -› 57.3 0.1 -› 0.3 0.2% -› 0.5%

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình An
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Phú Nhuận EPCO Đất nền (lộ giới 10- 12m) 29.2 -› 32.5 0.2 -› 0.3 0.7% -› 0.9%
 Sài Gòn 5 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 36.2 -› 38 0.2 -› 0.1 0.6% -› 0.3%
 Tân Hồng Uy Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m 45.2 -› 50 0.2 -› 0.3 0.4% -› 0.6%
 Phú Nhuận EPCO Đất nền (lộ giới 20- 40m) 33.5 -› 36.7 0.3 -› 0.2 0.9% -› 0.5%
 Sài Gòn 5 Đất nền (lộ giới 20- 40m) 41 -› 46.2 0.2 -› 0.2 0.5% -› 0.4%
 Tân Hồng Uy Đất nền (lộ giới 20- 40m) 5x20m 53.2 -› 57.2 0 -› 0.2 0% -› 0.3%

QUẬN 7 NHÓM DỰ ÁN: P.Phú Mỹ
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng Biệt thự 10x22m 25.6 -› 28 -0.2 -› 0 -0.8% -› 0%
 Phú Mỹ Căn hộ 77- 117m² 22 -› 23.5 0 0%
 Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x22m 31 -› 33 0 0%
 ADC Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m 22.5 -› 25 -0.2 -› 0 -0.9% -› 0%
 Phú Mỹ- Chợ Lớn Đất nền (lộ giới 10- 12m) 19.3 -› 20 0 0%
 Phú Mỹ ven sông Đất nền (lộ giới 10- 14m) 5x18m 18.3 -› 21 -0.2 -› 0 -1.1% -› 0%
 Phú Mỹ ven sông Đất nền (lộ giới 20m) 5x18m 22.2 -› 24 -0.1 -› 0 -0.5% -› 0%
 Phú Mỹ- Chợ Lớn Đất nền (lộ giới 20- 40m) 24 -› 25 0 0%
 Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng Đất nền (lộ giới 30m) 6x22m 38 -› 41 0 0%
 ADC Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x20m 37.5 -› 44 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Phong
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Sadeco ven sông Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m, 10x20m, 6x15m 30 -› 33.2 0 0%
 Sadeco ven sông Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x20m, 10x20m, 6x15m 33 -› 36 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Quy
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Hoàng Anh Gia Lai 1 Căn hộ 77- 114m² 19 -› 20 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Hưng
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Hoàng Anh Gia Lai 2 Căn hộ 118- 187.6m² 16 -› 19.5 0 0%
 Him Lam - Kênh Tẻ Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m; 10x20m 45 -› 48 0 0%
 Him Lam - Kênh Tẻ Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x20m, 10x20m 70 -› 80 0 0%
 Hoàng Anh Gia Lai 2 Penthouse 16 -› 17 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: Khu Cảnh Đồi (Phú Mỹ Hưng)
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Mỹ Kim Biệt thự 10x20m 68 -› 73 0 0%
 Mỹ Khánh Căn hộ 112- 118m² 32.5 -› 36 0 0%
 Grand View Căn hộ 112- 197m² 42 -› 45 0 0%
 Panorama Căn hộ 121- 196m² 45 -› 50.5 0 0%
 Grand View Penthouse 60 -› 63 0 0%
 Panorama Penthouse 289m² 56 -› 58 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: Khu Hưng Gia- Hưng Phước (Phú Mỹ Hưng)
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Hưng Thái Biệt thự 7x18m 75 -› 79 0 0%
 Sky Garden Căn hộ 71- 81- 88- 91m² 33 -› 35 0 0%
 Hưng Vượng Căn hộ 58- 74- 94- 140m² 27 -› 30 0 0%
 Hưng Gia- Hưng Phước Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x18.5m 66 -› 68 0 0%
 Hưng Gia- Hưng Phước Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) 6x18.5m 84 -› 86 0 0%
 Sky Garden Penthouse 265- 337m² 25 -› 27 0 0%
 Hưng Vượng Penthouse 240m² 20 -› 23 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: Khu Nam Viên (Phú Mỹ Hưng)
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Mỹ Thái Biệt thự 7x18m 72 -› 76 0 0%
 Riverside Residence Căn hộ 40 -› 41 0 0%
 Nam Khang Căn hộ 120- 121m² 31 -› 34 0 0%
 Mỹ Viên Căn hộ 95- 118m² 31 -› 33 0 0%
 Mỹ Khang Căn hộ 114- 124m² 31 -› 34 0 0%

QUẬN 8 NHÓM DỰ ÁN: P.7
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Phú Lợi Căn hộ 74m² 9.5 -› 10.6 0 0%
 Phú Lợi - Sacomreal Căn hộ 68m², 100m² 15 -› 16 0 0%
 Phú Lợi- Hai Thành Đất nền (lộ giới 10- 12m) 4.5x20m 10.5 -› 12.2 0 0%
 Phú Lợi- Hai Thành Đất nền (lộ giới 30- 40m) 4.5x20m 15 -› 17.2 0 0%
 Phú Lợi Penthouse 9 -› 11 0 0%

QUẬN 9 NHÓM DỰ ÁN: P.Hiệp Phú
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Richland Hill Căn hộ 100- 120m² 22 -› 25 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Phước Long A
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Bắc Rạch Chiếc Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x20m, 7x20m 13 -› 14.5 0 0%
 Bắc Rạch Chiếc Đất nền (lộ giới 30- 40m) 6x20m, 7x20m 17 -› 19 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Phước Long B
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Nam Long- Q.9 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m, 12x22m 13.5 -› 15.5 0 0%
 Khang Điền Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x20m, 8x22m 9 -› 11 0 0%
 Hưng Phú Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x18m, 6x20m, 7x20m 10 -› 11 0 0%
 Gia Hòa Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m; 7x22m; 10x20m 12 -› 14 0 0%
 Gia Hòa Đất nền (lộ giới 30m) 5x20m, 7x20m 15 -› 16 0 0%
 Khang Điền Đất nền (lộ giới 30m) 6x22m, 8x22m 12 -› 14 0 0%
 Nam Long- Q.9 Đất nền (lộ giới 30m) 5x20m, 12x22m 15 -› 17 0 0%
 Hưng Phú Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x18m, 6x20m, 7x20m 12 -› 14 0 0%

HUYỆN Bình Chánh NHÓM DỰ ÁN: KDC 6A- Trung Sơn
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Hồng Lĩnh Plaza Căn hộ 65- 97m² 19.8 -› 23.5 0 -› 0.5 0% -› 2.1%
 Hoàng Tháp Căn hộ 50- 100m² 22.5 -› 25.5 0 0%
 Trung Sơn Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x20m, 10x20m 40 -› 52 0 0%
 Trung Sơn Đất nền (lộ giới 30- 40m) 6x20m, 10x20m 52 -› 56.5 0 0%
 Hoàng Tháp Penthouse 25 -› 26.5 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: KDC 6B
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Đại Phúc Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m, 7x20m 13.5 -› 14.5 0 0%
 Intresco 6B Đất nền (lộ giới 10- 12m) 100m², 200m² 12.5 -› 18 0 0%
 Đại Phúc Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x20m, 7x20m 27 -› 30 0 0%
 Intresco 6B Đất nền (lộ giới 30- 40m) 100m², 200m² 26.5 -› 29 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: X.Tân Kiên
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Cienco 5 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x18m, 4.5x20m 6 -› 7 0 0%
 Cienco 5 Đất nền (lộ giới 20m) 5x18m, 4.5x20m 7 -› 8 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: Khu 13 A- B- C- D- E
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 A View Căn hộ 83- 110m² 12.8 -› 14.5 0 0%
 Conic Đình Khiêm (Block A, B) Căn hộ 55- 74m² 12.7 -› 13.5 0 0%
 Conic Đông Nam Á (Block C, D, E) Căn hộ 63- 82m² 13 -› 14 0 0%
 Conic Garden (Block A, B) Căn hộ 60- 88m² 14 -› 15.8 0 0%
 13E- Intresco Đất nền (lộ giới 10- 12m) 13.8 -› 15.3 -0.2 -› -0.2 -1.4% -› -1.3%
 13A Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m, 7x22m, 10x20m 10.5 -› 12 0.2 -› 0 1.9% -› 0%
 13B Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x20m, 7x18m, 8x18m 17 -› 18.5 -0.2 -› 0 -1.2% -› 0%
 13C Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x17.5m, 5x20m 15.2 -› 16.5 -0.2 -› 0 -1.3% -› 0%
 13A Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x18.5m, 5x20m, 7x18m 16.5 -› 17.5 0 0%
 13E- Intresco Đất nền (lộ giới trên 40m) 5x20m, 7x20m 15.8 -› 16.8 -0.2 -› -0.2 -1.3% -› -1.2%
 13B Đất nền (lộ giới trên 40m) 6x16.6m, 6x20m 20 -› 21 0 0%
 13C Đất nền (lộ giới trên 40m) 5x17.5m, 5x18m 19 -› 20 0 0%
 A View Penthouse 12 -› 14 0 0%
 Conic Đình Khiêm (Block A, B) Penthouse 14 -› 16 0 0%
 Conic Đông Nam Á (Block C, D, E) Penthouse 165m² 14.2 -› 16 0 0%
 Conic Garden (Block A, B) Penthouse 166- 225m² 15 -› 17 -0.2 -› 0 -1.3% -› 0%
 A View Shop 17 -› 19 0 0%
 Conic Đình Khiêm (Block A, B) Shop 16 -› 17 0 0%
 Conic Đông Nam Á (Block C, D, E) Shop 118- 126m² 16.5 -› 17.5 0 0%
 Conic Garden (Block A, B) Shop 138m² 17 -› 19 0 0%

QUẬN Bình Tân NHÓM DỰ ÁN: P.An Lạc
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 An Lạc Căn hộ 80- 96- 105m² 9.5 -› 12 0 0%
 Hồ Học Lãm Đất nền (lộ giới 10- 12m) 4x16m, 6x14m, 4x20m 14 -› 15 0 0%
 Hồ Học Lãm Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) 4x16m, 4x14m, 4x20m 15 -› 16 0 0%
 An Lạc Penthouse 12 -› 13 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trị Đông B
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Lê Thành Căn hộ 50- 59- 68m² 9.5 -› 10.7 0 0%
 Vĩnh Tường Tây SG Căn hộ 90- 120m² 10.5 -› 13.5 0 0%
 Ao Sen- Tên Lửa Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m; 10x20m 11.5 -› 13 0 0%
 Ao Sen- Tên Lửa Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x20m, 10x20m 36 -› 39 0 0%
 Lê Thành Penthouse 11 -› 12 0 0%
 Vĩnh Tường Tây SG Penthouse 11 -› 13 0 0%

HUYỆN Nhà Bè NHÓM DỰ ÁN: X.Phú Xuân
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Phú Xuân- Vạn Phát Hưng Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x20m, 15x20m 9.5 -› 11 0 0%
 Cotec Phú Xuân Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m, 10x23m 7 -› 8 0 0%
 Cotec Phú Xuân Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) 5x20m, 10x23m 8.5 -› 10 0 0%
 Phú Xuân- Vạn Phát Hưng Đất nền (lộ giới 30- 40m) 6x20m, 15x20m 12 -› 13.5 0 0%

NHÓM DỰ ÁN: X.Phước Kiển
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Phú Hoàng Anh Căn hộ 87- 129m² 22 -› 30 0 0%
 Hoàng Anh Gia Lai 3 Căn hộ 98.9- 100- 121.4- 126.1m² 18.7 -› 21 -0.1 -› 0 -0.5% -› 0%
 Thanh Nhựt Đất nền (lộ giới 10- 12m) 108- 300m² 8 -› 9.6 0 0%
 Thái Sơn 1 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 120- 231m² 13 -› 15 0 0%
 Tân An Huy Đất nền (lộ giới 10- 12m) 120- 300m² 27 -› 29 0 0%
 Phước Kiển GĐ 1 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 100- 300m² 18 -› 19.5 -0.1 -› 0 -0.6% -› 0%
 Thái Sơn 1 Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) 120- 231m² 15 -› 17 0 0%
 Tân An Huy Đất nền (lộ giới 30- 40m) 120- 300m² 28 -› 30.5 0 0%
 Hoàng Anh Gia Lai 3 Penthouse 18 -› 19 0 0%
Liên kết hữu ích
.