.

Chỉ số giá đất, căn hộ tuần 3/2010

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Theo một số trung tâm môi giới, giá bán căn hộ cao cấp  thuộc tòa nhà Sailing Tower (số 51 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1) hiện nay đang ký gởi ở mức từ 4.900 -  5.300USD/m2 (tương đương với khoảng 90 - 95 triệu đồng/m2)


QUẬN 2
NHÓM DỰ ÁN: Đô thị mới An Phú- An Khánh
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 An Cư Căn hộ 98- 105m² 24 -› 25.2 0 0%
 An Hòa Căn hộ 75- 95- 100m² 18 -› 20 0 0%
 An Phú- An Khánh Căn hộ 141.6m² 24 -› 25 0 0%
 An Thịnh Căn hộ 86- 110m² 24 -› 26 0 0%
 Bình Minh Căn hộ 95- 108m² 19 -› 21 0 0%
 Cantavil Căn hộ 98- 140m² 31 -› 36.3 0 0%
 Estella Căn hộ 105- 126- 147m² 30 -› 32 0 0%
 An Phú- An Khánh Đất nền (lộ giới 10- 12m) 4x20m, 5x20m 31 -› 33.9 0 -› 0.1 0% -› 0.3%
 Thủ Đức House Đất nền (lộ giới 10- 12m) 10x20m, 7x18m, 8x20m 30.6 -› 35 0.1 -› 0 0.3% -› 0%
 An Phú- An Khánh Đất nền (lộ giới 30- 40m) 4x20m, 5x20m 36 -› 43.4 0 -› 0.2 0% -› 0.5%
 Thủ Đức House Đất nền (lộ giới 30- 40m) 10x20m, 7x18m, 8x20m 41.8 -› 43.4 0.2 -› 0 0.5% -› 0%
 An Cư Penthouse 26 -› 28 0 0%
 An Hòa Penthouse 22 -› 24 0 0%
 An Phú- An Khánh Penthouse 25.7 -› 27 0 0%
 An Thịnh Penthouse 27 -› 29 0 0%
 Estella Penthouse 41 -› 43 0 0%
 Cantavil Penthouse 41 -› 43.5 0 0%
 Bình Minh Penthouse 19 -› 22 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trưng Đông
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Thủ Thiêm Stars Căn hộ 86- 100- 115m² 18 -› 21.2 0 0%
 Thịnh Vượng Căn hộ 76- 183m² 19 -› 21.5 0 0%
 Bình Trưng Đông Cát Lái Đất nền (lộ giới 10- 12m) 7x20m, 8x20m 11.4 -› 13.6 0.1 -› 0 0.9% -› 0%
 Đông Thủ Thiêm Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x20, 7x20m 13 -› 14.8 0 -› 0.1 0% -› 0.7%
 Đông Thủ Thiêm Đất nền (lộ giới 20m) 6x20m, 7x20m 16 -› 18 0 -› 0.1 0% -› 0.6%
 Bình Trưng Đông Cát Lái Đất nền (lộ giới 30- 40m) 7x20m, 8x20m 13.5 -› 16.7 0 -› 0.2 0% -› 1.2%
NHÓM DỰ ÁN: P.Thạnh Mỹ Lợi
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m, 8x20m, 10x20m 26.3 -› 29 0.3 -› 0 1.1% -› 0%
 Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận Đất nền (lộ giới 10- 12m) 7.5x18m 24 -› 28 0 -› 0.2 0% -› 0.7%
 Cụm 1 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 100- 140m² 21 -› 24.1 0 -› 0.1 0% -› 0.4%
 Cán bộ CNV Q.2 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 20 -› 23.2 0 -› 0.2 0% -› 0.9%
 Công nghiệp Sài Gòn Đất nền (lộ giới 10- 12m) 26 -› 27.3 0 -› 0.2 0% -› 0.7%
 Villa Thủ Thiêm Đất nền (lộ giới 10- 12m) 160- 385m² 25.5 -› 28 0.2 -› 0 0.8% -› 0%
 Văn Minh Đất nền (lộ giới 10- 12m) 108- 250m² 28 -› 28.9 0 -› 0.2 0% -› 0.7%
 Thế Kỷ 21 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 8x20m 25.9 -› 28.4 0 -› 0.4 0% -› 1.4%
 Cán bộ CNV Q.2 Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) 24.5 -› 27 0.2 -› 0 0.8% -› 0%
 Công nghiệp Sài Gòn Đất nền (lộ giới 20- 40m) 33 -› 36.2 0 -› 0.2 0% -› 0.6%
 Văn Minh Đất nền (lộ giới 40m) 108- 250m² 30 -› 33.2 0 -› 0.2 0% -› 0.6%
 Thế Kỷ 21 Đất nền (lộ giới 40m) 5x20m 34 -› 39.5 0 -› 0.2 0% -› 0.5%
 Cụm 1 Đất nền (lộ giới 30- 40m) 100- 140m² 25.4 -› 32.2 0 -› 0.2 0% -› 0.6%
 Villa Thủ Thiêm Đất nền (lộ giới 30- 40m) 160- 385m² 28.9 -› 35 0 -› 0.1 0% -› 0.3%
 Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận Đất nền (lộ giới 40m) 7.5x18m 36 -› 38.7 0 -› 0.2 0% -› 0.5%
 Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng Đất nền (lộ giới 40m) 8x20m, 8x20m 34.2 -› 36.8 0.7 -› 0 2% -› 0%
NHÓM DỰ ÁN: P.Thảo Điền
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Thảo Điền River View Căn hộ 105- 120m² 27.5 -› 30 0 0%
 The Vista Căn hộ 101- 139 m² 30 -› 33 0 0%
 The Vista Penthouse 40 -› 44.5 0 0%
 Thảo Điền River View Penthouse 35 -› 37 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: P.An Khánh
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Him Lam- Lương Định Của Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x22m, 8x20m, 10x20m 39 -› 42.7 0 -› 0.2 0% -› 0.5%
 Him Lam- Lương Định Của Đất nền (lộ giới 20- 40m) 6x22m, 8x20m, 10x20m 54.2 -› 57 0.2 -› 0 0.4% -› 0%
NHÓM DỰ ÁN: P.Bình An
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Phú Nhuận EPCO Đất nền (lộ giới 10- 12m) 29 -› 32.2 0 -› 0.2 0% -› 0.6%
 Sài Gòn 5 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 36 -› 37.9 0 -› 0.2 0% -› 0.5%
 Tân Hồng Uy Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m 45 -› 49.7 0 -› 0.2 0% -› 0.4%
 Phú Nhuận EPCO Đất nền (lộ giới 20- 40m) 33.2 -› 36.5 0.2 -› 0 0.6% -› 0%
 Sài Gòn 5 Đất nền (lộ giới 20- 40m) 40.8 -› 46 0.2 -› 0 0.5% -› 0%
 Tân Hồng Uy Đất nền (lộ giới 20- 40m) 5x20m 53.2 -› 57 0.2 -› 0 0.4% -› 0%
QUẬN 7
NHÓM DỰ ÁN: P.Phú Mỹ
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng Biệt thự 10x22m 25.8 -› 28 0.3 -› 0 1.2% -› 0%
 Phú Mỹ Căn hộ 77- 117m² 22 -› 23.5 0 0%
 Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x22m 31 -› 33 0 0%
 ADC Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m 22.7 -› 25 0.2 -› 0 0.9% -› 0%
 Phú Mỹ- Chợ Lớn Đất nền (lộ giới 10- 12m) 19.3 -› 20 0 0%
 Phú Mỹ ven sông Đất nền (lộ giới 10- 14m) 5x18m 18.5 -› 21 0 0%
 Phú Mỹ ven sông Đất nền (lộ giới 20m) 5x18m 22.3 -› 24 -0.2 -› 0 -0.9% -› 0%
 Phú Mỹ- Chợ Lớn Đất nền (lộ giới 20- 40m) 24 -› 25 0 0%
 Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng Đất nền (lộ giới 30m) 6x22m 38 -› 41 0 0%
 ADC Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x20m 37.5 -› 44 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Phong
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Sadeco ven sông Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m, 10x20m, 6x15m 30 -› 33.2 0 0%
 Sadeco ven sông Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x20m, 10x20m, 6x15m 33 -› 36 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Quy
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Hoàng Anh Gia Lai 1 Căn hộ 77- 114m² 19 -› 20 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Hưng
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Hoàng Anh Gia Lai 2 Căn hộ 118- 187.6m² 16 -› 19.5 0 0%
 Him Lam - Kênh Tẻ Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m; 10x20m 45 -› 48 0 0%
 Him Lam - Kênh Tẻ Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x20m, 10x20m 70 -› 80 0 0%
 Hoàng Anh Gia Lai 2 Penthouse 16 -› 17 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: Khu Cảnh Đồi (Phú Mỹ Hưng)
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Mỹ Kim Biệt thự 10x20m 68 -› 73 0 0%
 Panorama Căn hộ 121- 196m² 45 -› 50.5 0 0%
 Mỹ Khánh Căn hộ 112- 118m² 32.5 -› 36 0 0%
 Grand View Căn hộ 112- 197m² 42 -› 45 0 0%
 Grand View Penthouse 60 -› 63 0 0%
 Panorama Penthouse 289m² 56 -› 58 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: Khu Hưng Gia- Hưng Phước (Phú Mỹ Hưng)
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Hưng Thái Biệt thự 7x18m 75 -› 79 0 0%
 Sky Garden Căn hộ 71- 81- 88- 91m² 33 -› 35 0 0%
 Hưng Vượng Căn hộ 58- 74- 94- 140m² 27 -› 30 0 0%
 Hưng Gia- Hưng Phước Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x18.5m 66 -› 68 0 0%
 Hưng Gia- Hưng Phước Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) 6x18.5m 84 -› 86 0 0%
 Sky Garden Penthouse 265- 337m² 25 -› 27 0 0%
 Hưng Vượng Penthouse 240m² 20 -› 23 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: Khu Nam Viên (Phú Mỹ Hưng)
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Mỹ Thái Biệt thự 7x18m 72 -› 76 0 0%
 Mỹ Khang Căn hộ 114- 124m² 31 -› 34 0 0%
 Riverside Residence Căn hộ 40 -› 41 0 0%
 Nam Khang Căn hộ 120- 121m² 31 -› 34 0 0%
 Mỹ Viên Căn hộ 95- 118m² 31 -› 33 0 0%
QUẬN 8
NHÓM DỰ ÁN: P.7
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Phú Lợi Căn hộ 74m² 9.5 -› 10.6 0 0%
 Phú Lợi - Sacomreal Căn hộ 68m², 100m² 15 -› 16 0 0%
 Phú Lợi- Hai Thành Đất nền (lộ giới 10- 12m) 4.5x20m 10.5 -› 12.2 0 0%
 Phú Lợi- Hai Thành Đất nền (lộ giới 30- 40m) 4.5x20m 15 -› 17.2 0 0%
 Phú Lợi Penthouse 9 -› 11 0 0%
QUẬN 9
NHÓM DỰ ÁN: P.Hiệp Phú
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Richland Hill Căn hộ 100- 120m² 22 -› 25 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: P.Phước Long A
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Bắc Rạch Chiếc Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x20m, 7x20m 13 -› 14.5 0 0%
 Bắc Rạch Chiếc Đất nền (lộ giới 30- 40m) 6x20m, 7x20m 17 -› 19 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: P.Phước Long B
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Khang Điền Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x20m, 8x22m 9 -› 11 0 0%
 Hưng Phú Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x18m, 6x20m, 7x20m 10 -› 11 0 0%
 Gia Hòa Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m; 7x22m; 10x20m 12 -› 14 0 0%
 Nam Long- Q.9 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m, 12x22m 13.5 -› 15.5 0 0%
 Gia Hòa Đất nền (lộ giới 30m) 5x20m, 7x20m 15 -› 16 0 0%
 Khang Điền Đất nền (lộ giới 30m) 6x22m, 8x22m 12 -› 14 0 0%
 Nam Long- Q.9 Đất nền (lộ giới 30m) 5x20m, 12x22m 15 -› 17 0 0%
 Hưng Phú Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x18m, 6x20m, 7x20m 12 -› 14 0 0%
HUYỆN Bình Chánh
NHÓM DỰ ÁN: KDC 6A- Trung Sơn
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Hồng Lĩnh Plaza Căn hộ 65- 97m² 19.8 -› 23 0 0%
 Hoàng Tháp Căn hộ 50- 100m² 22.5 -› 25.5 0 0%
 Trung Sơn Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x20m, 10x20m 40 -› 52 0 0%
 Trung Sơn Đất nền (lộ giới 30- 40m) 6x20m, 10x20m 52 -› 56.5 0 0%
 Hoàng Tháp Penthouse 25 -› 26.5 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: KDC 6B
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Đại Phúc Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m, 7x20m 13.5 -› 14.5 0 0%
 Intresco 6B Đất nền (lộ giới 10- 12m) 100m², 200m² 12.5 -› 18 0 0%
 Đại Phúc Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x20m, 7x20m 27 -› 30 0 0%
 Intresco 6B Đất nền (lộ giới 30- 40m) 100m², 200m² 26.5 -› 29 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: X.Tân Kiên
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Cienco 5 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x18m, 4.5x20m 6 -› 7 0 0%
 Cienco 5 Đất nền (lộ giới 20m) 5x18m, 4.5x20m 7 -› 8 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: Khu 13 A- B- C- D- E
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 A View Căn hộ 83- 110m² 12.8 -› 14.5 -0.1 -› -0.1 -0.8% -› -0.7%
 Conic Đình Khiêm (Block A, B) Căn hộ 55- 74m² 12.7 -› 13.5 0 0%
 Conic Đông Nam Á (Block C, D, E) Căn hộ 63- 82m² 13 -› 14 0 0%
 Conic Garden (Block A, B) Căn hộ 60- 88m² 14 -› 15.8 0.1 -› 0 0.7% -› 0%
 13E- Intresco Đất nền (lộ giới 10- 12m) 14 -› 15.5 -0.1 -› 0 -0.7% -› 0%
 13A Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m, 7x22m, 10x20m 10.3 -› 12 0.1 -› 0 1% -› 0%
 13B Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x20m, 7x18m, 8x18m 17.2 -› 18.5 0 0%
 13C Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x17.5m, 5x20m 15.4 -› 16.5 0 -› 0.2 0% -› 1.2%
 13A Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x18.5m, 5x20m, 7x18m 16.5 -› 17.5 0 0%
 13E- Intresco Đất nền (lộ giới trên 40m) 5x20m, 7x20m 16 -› 17 0 0%
 13B Đất nền (lộ giới trên 40m) 6x16.6m, 6x20m 20 -› 21 -0.1 -› 0 -0.5% -› 0%
 13C Đất nền (lộ giới trên 40m) 5x17.5m, 5x18m 19 -› 20 0 0%
 A View Penthouse 12 -› 14 0 0%
 Conic Đình Khiêm (Block A, B) Penthouse 14 -› 16 0 0%
 Conic Đông Nam Á (Block C, D, E) Penthouse 165m² 14.2 -› 16 -0.1 -› -0.2 -0.7% -› -1.3%
 Conic Garden (Block A, B) Penthouse 166- 225m² 15.2 -› 17 -0.1 -› -0.1 -0.7% -› -0.6%
 A View Shop 17 -› 19 0 0%
 Conic Đình Khiêm (Block A, B) Shop 16 -› 17 0 0%
 Conic Đông Nam Á (Block C, D, E) Shop 118- 126m² 16.5 -› 17.5 0 0%
 Conic Garden (Block A, B) Shop 138m² 17 -› 19 0 0%
QUẬN Bình Tân
NHÓM DỰ ÁN: P.An Lạc
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 An Lạc Căn hộ 80- 96- 105m² 9.5 -› 12 0 0%
 Hồ Học Lãm Đất nền (lộ giới 10- 12m) 4x16m, 6x14m, 4x20m 14 -› 15 0 0%
 Hồ Học Lãm Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) 4x16m, 4x14m, 4x20m 15 -› 16 0 0%
 An Lạc Penthouse 12 -› 13 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trị Đông B
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Lê Thành Căn hộ 50- 59- 68m² 9.5 -› 10.7 0 0%
 Vĩnh Tường Tây SG Căn hộ 90- 120m² 10.5 -› 13.5 0 0%
 Ao Sen- Tên Lửa Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m; 10x20m 11.5 -› 13 0 0%
 Ao Sen- Tên Lửa Đất nền (lộ giới 30- 40m) 5x20m, 10x20m 36 -› 39 0 0%
 Lê Thành Penthouse 11 -› 12 0 0%
 Vĩnh Tường Tây SG Penthouse 11 -› 13 0 0%
HUYỆN Nhà Bè
NHÓM DỰ ÁN: X.Phú Xuân
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Phú Xuân- Vạn Phát Hưng Đất nền (lộ giới 10- 12m) 6x20m, 15x20m 9.5 -› 11 0 0%
 Cotec Phú Xuân Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m, 10x23m 7 -› 8 0 0%
 Cotec Phú Xuân Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) 5x20m, 10x23m 8.5 -› 10 0 0%
 Phú Xuân- Vạn Phát Hưng Đất nền (lộ giới 30- 40m) 6x20m, 15x20m 12 -› 13.5 0 0%
NHÓM DỰ ÁN: X.Phước Kiển
Tên dự án Loại BDS Diện tích Giá chào bán
(triệu đồng/m²)
Tăng giảm so với tuần trước
Triệu đồng/m² %
 Phú Hoàng Anh Căn hộ 87- 129m² 22 -› 30 0 0%
 Hoàng Anh Gia Lai 3 Căn hộ 98.9- 100- 121.4- 126.1m² 18.8 -› 21 0 0%
 Thanh Nhựt Đất nền (lộ giới 10- 12m) 108- 300m² 8 -› 9.6 0 0%
 Thái Sơn 1 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 120- 231m² 13 -› 15 0 0%
 Tân An Huy Đất nền (lộ giới 10- 12m) 120- 300m² 27 -› 29 0 0%
 Phước Kiển GĐ 1 Đất nền (lộ giới 10- 12m) 100- 300m² 18.1 -› 19.5 0.3 -› 0 1.7% -› 0%
 Thái Sơn 1 Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) 120- 231m² 15 -› 17 0 0%
 Tân An Huy Đất nền (lộ giới 30- 40m) 120- 300m² 28 -› 30.5 0 0%
 Hoàng Anh Gia Lai 3 Penthouse 18 -› 19 0 0%
.