.

Chỉ số giá đất, căn hộ tuần 25/2010

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Trong tuần 25, thị trường vẫn rơi vào trầm lắng khi hầu hết các nhóm dự án tỷ lệ giao dịch có xu hướng giảm. Cả nhóm dự án Thạnh Mỹ Lợi đều giảm từ mức 0,2 - 0,7%.


Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Nguồn: Vinaland

QUẬN 2

NHÓM DỰ ÁN: Đô thị mới An Phú- An Khánh

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

An Cư

Căn hộ

98- 105m²

24 -› 25.2

0

0%

An Hòa

Căn hộ

75- 95- 100m²

18 -› 20

0

0%

An Phú- An Khánh

Căn hộ

141.6m²

24 -› 25

0

0%

An Thịnh

Căn hộ

86- 110m²

24 -› 26

0

0%

Bình Minh

Căn hộ

95- 108m²

19 -› 21

0

0%

Cantavil

Căn hộ

98- 140m²

31 -› 36.5

0

0%

Estella

Căn hộ

105- 126- 147m²

30 -› 32

0

0%

An Phú- An Khánh

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

4x20m, 5x20m

37 -› 41.5

0.1 -› 0

0.3% -› 0%

An Phú- An Khánh

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

4x20m, 5x20m

41.3 -› 48.7

0.1 -› 0

0.2% -› 0%

An Hòa

Penthouse

22 -› 24

0

0%

An Phú- An Khánh

Penthouse

26 -› 27

0

0%

An Thịnh

Penthouse

27 -› 29

0

0%

Estella

Penthouse

41 -› 43

0

0%

Cantavil

Penthouse

41 -› 44

0

0%

Bình Minh

Penthouse

20 -› 22

0

0%

An Cư

Penthouse

26 -› 28

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trưng Đông

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Thịnh Vượng

Căn hộ

76- 183m²

19 -› 22

0

0%

Thủ Thiêm Stars

Căn hộ

86- 100- 115m²

18 -› 21.2

0

0%

Đông Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20, 7x20m

16 -› 18.3

0

0%

Bình Trưng Đông Cát Lái

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

7x20m, 8x20m

13.7 -› 16.4

0.1 -› 0

0.7% -› 0%

Đông Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 20m)

6x20m, 7x20m

19.5 -› 22.9

0.1 -› 0.1

0.5% -› 0.4%

Bình Trưng Đông Cát Lái

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

7x20m, 8x20m

16.1 -› 19.6

0.1 -› 0.1

0.6% -› 0.5%

NHÓM DỰ ÁN: P.Thạnh Mỹ Lợi

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Villa Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 20- 24m)

160- 385m²

32.3 -› 39

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Cụm 1

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

100- 140m²

26.5 -› 29

0.1 -› 0.1

0.4% -› 0.3%

Cán bộ CNV Q.2

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m

23.2 -› 27

0

0%

Công nghiệp Sài Gòn

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

10x20m

27.2 -› 30

0.1 -› 0

0.4% -› 0%

Villa Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

160- 385m²

29.1 -› 32.1

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Văn Minh

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

108- 250m²

31 -› 32.7

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Thế Kỷ 21

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

8x20m

29.2 -› 34

0.1 -› 0

0.3% -› 0%

Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 8x20m, 10x20m

31.1 -› 36.8

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

7.5x18m

27.9 -› 32.4

0.1 -› 0.1

0.4% -› 0.3%

Cán bộ CNV Q.2

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

5x20m

27.2 -› 29.1

0

0%

Công nghiệp Sài Gòn

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

10x20m

34.1 -› 38

0.1 -› 0

0.3% -› 0%

Văn Minh

Đất nền (lộ giới 40m)

108- 250m²

35.8 -› 39.5

0

0%

Thế Kỷ 21

Đất nền (lộ giới 40m)

5x20m

42.4 -› 47

0.1 -› 0

0.2% -› 0%

Cụm 1

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

100- 140m²

29.2 -› 36

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận

Đất nền (lộ giới 40m)

7.5x18m

42 -› 45.7

0.1 -› 0

0.2% -› 0%

Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng

Đất nền (lộ giới 40m)

8x20m, 8x20m

43.3 -› 48.2

0.1 -› 0.1

0.2% -› 0.2%

NHÓM DỰ ÁN: P.Thảo Điền

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

The Vista

Căn hộ

101- 139 m²

30 -› 33

0

0%

Thảo Điền River View

Căn hộ

105- 120m²

28 -› 30

0

0%

The Vista

Penthouse

40 -› 45

0

0%

Thảo Điền River View

Penthouse

35 -› 37

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.An Khánh

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Him Lam- Lương Định Của

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x22m, 8x20m, 10x20m

45.6 -› 48.6

0.1 -› 0.1

0.2% -› 0.2%

Him Lam- Lương Định Của

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

6x22m, 8x20m, 10x20m

55.8 -› 64.5

0.1 -› 0.1

0.2% -› 0.2%

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình An

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Thủ Đức House

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

10x20m, 7x18m, 8x20m

36.5 -› 42.3

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.2%

Phú Nhuận EPCO

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

32 -› 36

0

0%

Sài Gòn 5

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

37 -› 39

0

0%

Tân Hồng Uy

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m

46 -› 51

0

0%

Phú Nhuận EPCO

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

35 -› 38.4

0

0%

Sài Gòn 5

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

42 -› 47

0

0%

Tân Hồng Uy

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

5x20m

57 -› 58.5

0

0%

Thủ Đức House

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

10x20m, 7x18m, 8x20m

45.3 -› 51.2

0.1 -› 0

0.2% -› 0%

QUẬN 7

NHÓM DỰ ÁN: P.Phú Mỹ

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng

Biệt thự

10x22m

25.6 -› 28

0

0%

Phú Mỹ

Căn hộ

77- 117m²

22 -› 23.5

0

0%

ADC

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m

22.5 -› 25

0

0%

Phú Mỹ- Chợ Lớn

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

19.3 -› 20

0

0%

Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x22m

31 -› 33

0

0%

Phú Mỹ ven sông

Đất nền (lộ giới 10- 14m)

5x18m

19 -› 21

0

0%

Phú Mỹ ven sông

Đất nền (lộ giới 20m)

5x18m

24 -› 26

0

0%

Phú Mỹ- Chợ Lớn

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

24 -› 25

0

0%

Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng

Đất nền (lộ giới 30m)

6x22m

38 -› 41

0

0%

ADC

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m

37.5 -› 44

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Phong

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Sadeco ven sông

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 10x20m, 6x15m

30 -› 33.2

0

0%

Sadeco ven sông

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m, 10x20m, 6x15m

33 -› 36

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Quy

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Hoàng Anh Gia Lai 1

Căn hộ

77- 114m²

19 -› 20

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Hưng

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Hoàng Anh Gia Lai 2

Căn hộ

118- 187.6m²

16 -› 19.5

0

0%

Him Lam - Kênh Tẻ

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m; 10x20m

46 -› 48

0

0%

Him Lam - Kênh Tẻ

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m, 10x20m

70 -› 80

0

0%

Hoàng Anh Gia Lai 2

Penthouse

16 -› 17

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: Khu Cảnh Đồi (Phú Mỹ Hưng)

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Mỹ Kim

Biệt thự

10x20m

68 -› 73

0

0%

Mỹ Khánh

Căn hộ

112- 118m²

33 -› 36

0

0%

Grand View

Căn hộ

112- 197m²

42 -› 45

0

0%

Panorama

Căn hộ

121- 196m²

45 -› 51

0

0%

Panorama

Penthouse

289m²

56 -› 58

0

0%

Grand View

Penthouse

60 -› 63

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: Khu Hưng Gia- Hưng Phước (Phú Mỹ Hưng)

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Hưng Thái

Biệt thự

7x18m

75.3 -› 79

0

0%

Hưng Vượng

Căn hộ

58- 74- 94- 140m²

27 -› 30

0

0%

Sky Garden

Căn hộ

71- 81- 88- 91m²

33 -› 35

0

0%

Hưng Gia- Hưng Phước

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x18.5m

67 -› 70

0

0%

Hưng Gia- Hưng Phước

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

6x18.5m

84 -› 86

0

0%

Sky Garden

Penthouse

265- 337m²

25 -› 27

0

0%

Hưng Vượng

Penthouse

240m²

20 -› 23

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: Khu Nam Viên (Phú Mỹ Hưng)

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Mỹ Thái

Biệt thự

7x18m

72 -› 77

0

0%

Riverside Residence

Căn hộ

40 -› 41

0

0%

Nam Khang

Căn hộ

120- 121m²

32 -› 34

0

0%

Mỹ Viên

Căn hộ

95- 118m²

31 -› 33

0

0%

Mỹ Khang

Căn hộ

114- 124m²

30 -› 34

0

0%

QUẬN 8

NHÓM DỰ ÁN: P.7

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Phú Lợi

Căn hộ

74m²

9.5 -› 10.6

0

0%

Phú Lợi - Sacomreal

Căn hộ

68m², 100m²

15 -› 16

0

0%

Phú Lợi- Hai Thành

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

4.5x20m

10.5 -› 12.2

0

0%

Phú Lợi- Hai Thành

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

4.5x20m

15 -› 17.2

0

0%

Phú Lợi

Penthouse

9 -› 11

0

0%

QUẬN 9

NHÓM DỰ ÁN: P.Hiệp Phú

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Richland Hill

Căn hộ

100- 120m²

22 -› 25

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Phước Long A

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Bắc Rạch Chiếc

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 7x20m

14.7 -› 16.4

0.1 -› 0.1

0.7% -› 0.6%

Bắc Rạch Chiếc

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

6x20m, 7x20m

17.9 -› 19.2

0.1 -› 0.1

0.6% -› 0.5%

NHÓM DỰ ÁN: P.Phước Long B

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Nam Long- Q.9

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 12x22m

14 -› 17

0

0%

Khang Điền

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 8x22m

10 -› 12.2

0.1 -› 0

1% -› 0%

Hưng Phú

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x18m, 6x20m, 7x20m

11.3 -› 12.6

0.1 -› 0

0.9% -› 0%

Gia Hòa

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m; 7x22m; 10x20m

12.3 -› 14.2

0.1 -› 0

0.8% -› 0%

Gia Hòa

Đất nền (lộ giới 30m)

5x20m, 7x20m

15.1 -› 16.1

0

0%

Khang Điền

Đất nền (lộ giới 30m)

6x22m, 8x22m

12.1 -› 14

0

0%

Nam Long- Q.9

Đất nền (lộ giới 30m)

5x20m, 12x22m

15.1 -› 17

0

0%

Hưng Phú

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x18m, 6x20m, 7x20m

12 -› 14

0

0%

HUYỆN Bình Chánh

NHÓM DỰ ÁN: KDC 6A- Trung Sơn

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Hồng Lĩnh Plaza

Căn hộ

65- 97m²

21.3 -› 24.5

0.3 -› 0

1.4% -› 0%

Hoàng Tháp

Căn hộ

50- 100m²

22.5 -› 25.5

0

0%

Trung Sơn

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 10x20m

40 -› 52

0

0%

Trung Sơn

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

6x20m, 10x20m

52 -› 56.5

0

0%

Hoàng Tháp

Penthouse

25 -› 26.5

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: KDC 6B

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Đại Phúc

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 7x20m

13.5 -› 14.5

0

0%

Intresco 6B

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

100m², 200m²

12.5 -› 18

0

0%

Đại Phúc

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m, 7x20m

27 -› 30

0

0%

Intresco 6B

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

100m², 200m²

26.5 -› 29

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: X.Tân Kiên

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Cienco 5

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x18m, 4.5x20m

6 -› 7

0

0%

Cienco 5

Đất nền (lộ giới 20m)

5x18m, 4.5x20m

7 -› 8

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: Khu 13 A- B- C- D- E

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

A View

Căn hộ

83- 110m²

14 -› 15

0.2 -› 0

1.4% -› 0%

Conic Đình Khiêm (Block A, B)

Căn hộ

55- 74m²

13 -› 14

0

0%

Conic Đông Nam Á (Block C, D, E)

Căn hộ

63- 82m²

13.2 -› 14.5

0

0%

Conic Garden (Block A, B)

Căn hộ

60- 88m²

14 -› 16

0

0%

13B

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 7x18m, 8x18m

18 -› 19.2

0.2 -› 0

1.1% -› 0%

13C

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x17.5m, 5x20m

15.2 -› 16.5

0

0%

13E- Intresco

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

14 -› 15

0

0%

13A

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 7x22m, 10x20m

11 -› 12.4

0

0%

13A

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x18.5m, 5x20m, 7x18m

16.5 -› 17.5

0

0%

13

Đất nền (lộ giới trên 40m)

6x16.6m, 6x20m

20.5 -› 21.5

0

0%

13C

Đất nền (lộ giới trên 40m)

5x17.5m, 5x18m

19 -› 20

0

0%

13E- Intresco

Đất nền (lộ giới trên 40m)

5x20m, 7x20m

16 -› 17

0

0%

A View

Penthouse

12 -› 14

0

0%

Conic Đình Khiêm (Block A, B)

Penthouse

14 -› 16

0

0%

Conic Đông Nam Á (Block C, D, E)

Penthouse

165m²

14.2 -› 16

0

0%

Conic Garden (Block A, B)

Penthouse

166- 225m²

15.2 -› 17

0

0%

A View

Shop

17 -› 19

0

0%

Conic Đình Khiêm (Block A, B)

Shop

16 -› 17

0

0%

Conic Đông Nam Á (Block C, D, E)

Shop

118- 126m²

16.5 -› 17.5

0

0%

Conic Garden (Block A, B)

Shop

138m²

17 -› 19

0

0%

QUẬN Bình Tân

NHÓM DỰ ÁN: P.An Lạc

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

An Lạc

Căn hộ

80- 96- 105m²

9.5 -› 12

0

0%

Hồ Học Lãm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

4x16m, 6x14m, 4x20m

14 -› 15

0

0%

Hồ Học Lãm

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

4x16m, 4x14m, 4x20m

15 -› 16

0

0%

An Lạc

Penthouse

12 -› 13

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trị Đông B

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Lê Thành

Căn hộ

50- 59- 68m²

11 -› 11.2

0

0%

Vĩnh Tường Tây SG

Căn hộ

90- 120m²

10.5 -› 13.5

0

0%

Ao Sen- Tên Lửa

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m; 10x20m

11.5 -› 13

0

0%

Ao Sen- Tên Lửa

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m, 10x20m

36 -› 39

0

0%

Vĩnh Tường Tây SG

Penthouse

11 -› 13

0

0%

Lê Thành

Penthouse

11 -› 12

0

0%

HUYỆN Nhà Bè

NHÓM DỰ ÁN: X.Phú Xuân

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Phú Xuân- Vạn Phát Hưng

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 15x20m

9.5 -› 11

0

0%

Cotec Phú Xuân

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 10x23m

7 -› 8

0

0%

Cotec Phú Xuân

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

5x20m, 10x23m

8.5 -› 10

0

0%

Phú Xuân- Vạn Phát Hưng

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

6x20m, 15x20m

12 -› 13.5

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: X.Phước Kiển

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Phú Hoàng Anh

Căn hộ

87- 129m²

22 -› 30

0

0%

Hoàng Anh Gia Lai 3

Căn hộ

98.9- 100- 121.4- 126.1m²

19 -› 21

0

0%

Thanh Nhựt

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

108- 300m²

8 -› 9.6

0

0%

Thái Sơn 1

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

120- 231m²

13 -› 15

0

0%

Tân An Huy

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

120- 300m²

27 -› 29

0

0%

Phước Kiển GĐ 1

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

100- 300m²

18 -› 20.5

0

0%

Thái Sơn 1

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

120- 231m²

15 -› 17

0

0%

Tân An Huy

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

120- 300m²

28 -› 30.5

0

0%

Hoàng Anh Gia Lai 3

Penthouse

18 -› 19

0

0%

LANDTODAY (tổng hợp)

.