.

Chỉ số giá đất, căn hộ tuần 24/2010

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Trong tuần 24, nhóm dự án Phước Long B và Bắc Rạch Chiếc rơi vào trầm lắng khi lượng giao dịch giảm với 0,7%. Riêng có nhóm dự án Him Lam là giao dịch khả quan hơn với mức tăng khoảng 0,2%Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Nguồn: Vinaland

QUẬN 2

NHÓM DỰ ÁN: Đô thị mới An Phú- An Khánh

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

An Cư

Căn hộ

98- 105m²

24 -› 25.2

0

0%

An Hòa

Căn hộ

75- 95- 100m²

18 -› 20

0

0%

An Phú- An Khánh

Căn hộ

141.6m²

24 -› 25

0

0%

An Thịnh

Căn hộ

86- 110m²

24 -› 26

0

0%

Bình Minh

Căn hộ

95- 108m²

19 -› 21

0

0%

Cantavil

Căn hộ

98- 140m²

31 -› 36.5

0

0%

Estella

Căn hộ

105- 126- 147m²

30 -› 32

0

0%

An Phú- An Khánh

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

4x20m, 5x20m

36.9 -› 41.5

0

0%

An Phú- An Khánh

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

4x20m, 5x20m

41.2 -› 48.7

0.1 -› 0.1

0.2% -› 0.2%

An Hòa

Penthouse

22 -› 24

0

0%

An Phú- An Khánh

Penthouse

26 -› 27

0

0%

An Thịnh

Penthouse

27 -› 29

0

0%

Estella

Penthouse

41 -› 43

0

0%

Cantavil

Penthouse

41 -› 44

0

0%

Bình Minh

Penthouse

20 -› 22

0

0%

An Cư

Penthouse

26 -› 28

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trưng Đông

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Thịnh Vượng

Căn hộ

76- 183m²

19 -› 22

0

0%

Thủ Thiêm Stars

Căn hộ

86- 100- 115m²

18 -› 21.2

0

0%

Đông Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20, 7x20m

16 -› 18.3

0 -› 0.1

0% -› 0.5%

Bình Trưng Đông Cát Lái

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

7x20m, 8x20m

13.6 -› 16.4

0.1 -› 0.1

0.7% -› 0.6%

Đông Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 20m)

6x20m, 7x20m

19.4 -› 22.8

0

0%

Bình Trưng Đông Cát Lái

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

7x20m, 8x20m

16 -› 19.5

0.1 -› 0.1

0.6% -› 0.5%

NHÓM DỰ ÁN: P.Thạnh Mỹ Lợi

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Villa Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 20- 24m)

160- 385m²

32.2 -› 38.9

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Cụm 1

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

100- 140m²

26.4 -› 28.9

0.2 -› 0.1

0.8% -› 0.3%

Cán bộ CNV Q.2

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m

23.2 -› 27

0

0%

Công nghiệp Sài Gòn

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

10x20m

27.1 -› 30

0

0%

Villa Thủ Thiêm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

160- 385m²

29 -› 32

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Văn Minh

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

108- 250m²

30.9 -› 32.6

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Thế Kỷ 21

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

8x20m

29.1 -› 34

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 8x20m, 10x20m

31 -› 36.7

0 -› 0.1

0% -› 0.3%

Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

7.5x18m

27.8 -› 32.3

0

0%

Cán bộ CNV Q.2

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

5x20m

27.2 -› 29.1

0

0%

Công nghiệp Sài Gòn

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

10x20m

34 -› 38

0

0%

Văn Minh

Đất nền (lộ giới 40m)

108- 250m²

35.8 -› 39.5

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Thế Kỷ 21

Đất nền (lộ giới 40m)

5x20m

42.3 -› 47

0.1 -› 0

0.2% -› 0%

Cụm 1

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

100- 140m²

29.1 -› 35.9

0.1 -› 0.1

0.3% -› 0.3%

Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận

Đất nền (lộ giới 40m)

7.5x18m

41.9 -› 45.7

0.1 -› 0.1

0.2% -› 0.2%

Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng

Đất nền (lộ giới 40m)

8x20m, 8x20m

43.2 -› 48.1

0.1 -› 0.1

0.2% -› 0.2%

NHÓM DỰ ÁN: P.Thảo Điền

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

The Vista

Căn hộ

101- 139 m²

30 -› 33

0

0%

Thảo Điền River View

Căn hộ

105- 120m²

28 -› 30

0

0%

The Vista

Penthouse

40 -› 45

0

0%

Thảo Điền River View

Penthouse

35 -› 37

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.An Khánh

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Him Lam- Lương Định Của

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x22m, 8x20m, 10x20m

45.5 -› 48.5

0.1 -› 0.1

0.2% -› 0.2%

Him Lam- Lương Định Của

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

6x22m, 8x20m, 10x20m

55.7 -› 64.4

0.1 -› 0.1

0.2% -› 0.2%

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình An

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Thủ Đức House

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

10x20m, 7x18m, 8x20m

36.4 -› 42.2

0.1 -› 0

0.3% -› 0%

Phú Nhuận EPCO

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

32 -› 36

0

0%

Sài Gòn 5

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

37 -› 39

0

0%

Tân Hồng Uy

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m

46 -› 51

0

0%

Phú Nhuận EPCO

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

35 -› 38.4

0

0%

Sài Gòn 5

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

42 -› 47

0

0%

Tân Hồng Uy

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

5x20m

57 -› 58.5

0

0%

Thủ Đức House

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

10x20m, 7x18m, 8x20m

45.2 -› 51.2

0

0%

QUẬN 7

NHÓM DỰ ÁN: P.Phú Mỹ

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng

Biệt thự

10x22m

25.6 -› 28

0

0%

Phú Mỹ

Căn hộ

77- 117m²

22 -› 23.5

0

0%

ADC

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m

22.5 -› 25

0

0%

Phú Mỹ- Chợ Lớn

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

19.3 -› 20

0

0%

Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x22m

31 -› 33

0

0%

Phú Mỹ ven sông

Đất nền (lộ giới 10- 14m)

5x18m

19 -› 21

0

0%

Phú Mỹ ven sông

Đất nền (lộ giới 20m)

5x18m

24 -› 26

0

0%

Phú Mỹ- Chợ Lớn

Đất nền (lộ giới 20- 40m)

24 -› 25

0

0%

Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng

Đất nền (lộ giới 30m)

6x22m

38 -› 41

0

0%

ADC

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m

37.5 -› 44

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Phong

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Sadeco ven sông

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 10x20m, 6x15m

30 -› 33.2

0

0%

Sadeco ven sông

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m, 10x20m, 6x15m

33 -› 36

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Quy

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Hoàng Anh Gia Lai 1

Căn hộ

77- 114m²

19 -› 20

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Hưng

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Hoàng Anh Gia Lai 2

Căn hộ

118- 187.6m²

16 -› 19.5

0

0%

Him Lam - Kênh Tẻ

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m; 10x20m

46 -› 48

0

0%

Him Lam - Kênh Tẻ

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m, 10x20m

70 -› 80

0

0%

Hoàng Anh Gia Lai 2

Penthouse

16 -› 17

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: Khu Cảnh Đồi (Phú Mỹ Hưng)

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Mỹ Kim

Biệt thự

10x20m

68 -› 73

0

0%

Mỹ Khánh

Căn hộ

112- 118m²

33 -› 36

0

0%

Grand View

Căn hộ

112- 197m²

42 -› 45

0

0%

Panorama

Căn hộ

121- 196m²

45 -› 51

0

0%

Grand View

Penthouse

60 -› 63

0

0%

Panorama

Penthouse

289m²

56 -› 58

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: Khu Hưng Gia- Hưng Phước (Phú Mỹ Hưng)

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Hưng Thái

Biệt thự

7x18m

75.3 -› 79

0

0%

Sky Garden

Căn hộ

71- 81- 88- 91m²

33 -› 35

0

0%

Hưng Vượng

Căn hộ

58- 74- 94- 140m²

27 -› 30

0

0%

Hưng Gia- Hưng Phước

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x18.5m

67 -› 70

0

0%

Hưng Gia- Hưng Phước

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

6x18.5m

84 -› 86

0

0%

Sky Garden

Penthouse

265- 337m²

25 -› 27

0

0%

Hưng Vượng

Penthouse

240m²

20 -› 23

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: Khu Nam Viên (Phú Mỹ Hưng)

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Mỹ Thái

Biệt thự

7x18m

72 -› 77

0

0%

Riverside Residence

Căn hộ

40 -› 41

0

0%

Nam Khang

Căn hộ

120- 121m²

32 -› 34

0

0%

Mỹ Viên

Căn hộ

95- 118m²

31 -› 33

0

0%

Mỹ Khang

Căn hộ

114- 124m²

30 -› 34

0

0%

QUẬN 8

NHÓM DỰ ÁN: P.7

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Phú Lợi

Căn hộ

74m²

9.5 -› 10.6

0

0%

Phú Lợi - Sacomreal

Căn hộ

68m², 100m²

15 -› 16

0

0%

Phú Lợi- Hai Thành

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

4.5x20m

10.5 -› 12.2

0

0%

Phú Lợi- Hai Thành

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

4.5x20m

15 -› 17.2

0

0%

Phú Lợi

Penthouse

9 -› 11

0

0%

QUẬN 9

NHÓM DỰ ÁN: P.Hiệp Phú

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Richland Hill

Căn hộ

100- 120m²

22 -› 25

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Phước Long A

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Bắc Rạch Chiếc

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 7x20m

14.6 -› 16.3

0.1 -› 0.1

0.7% -› 0.6%

Bắc Rạch Chiếc

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

6x20m, 7x20m

17.8 -› 19.1

0.1 -› 0.1

0.6% -› 0.5%

NHÓM DỰ ÁN: P.Phước Long B

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Nam Long- Q.9

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 12x22m

14 -› 17

0

0%

Khang Điền

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 8x22m

9.9 -› 12.2

0.1 -› 0.1

1% -› 0.8%

Hưng Phú

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x18m, 6x20m, 7x20m

11.2 -› 12.6

0.1 -› 0.1

0.9% -› 0.8%

Gia Hòa

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m; 7x22m; 10x20m

12.2 -› 14.2

0 -› 0.1

0% -› 0.7%

Gia Hòa

Đất nền (lộ giới 30m)

5x20m, 7x20m

15.1 -› 16.1

0.1 -› 0.1

0.7% -› 0.6%

Khang Điền

Đất nền (lộ giới 30m)

6x22m, 8x22m

12.1 -› 14

0.1 -› 0

0.8% -› 0%

Nam Long- Q.9

Đất nền (lộ giới 30m)

5x20m, 12x22m

15.1 -› 17

0.1 -› 0

0.7% -› 0%

Hưng Phú

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x18m, 6x20m, 7x20m

12 -› 14

0

0%

HUYỆN Bình Chánh

NHÓM DỰ ÁN: KDC 6A- Trung Sơn

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Hồng Lĩnh Plaza

Căn hộ

65- 97m²

21 -› 24.5

0.5 -› 0.5

2.4% -› 2%

Hoàng Tháp

Căn hộ

50- 100m²

22.5 -› 25.5

0

0%

Trung Sơn

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 10x20m

40 -› 52

0

0%

Trung Sơn

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

6x20m, 10x20m

52 -› 56.5

0

0%

Hoàng Tháp

Penthouse

25 -› 26.5

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: KDC 6B

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Đại Phúc

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 7x20m

13.5 -› 14.5

0

0%

Intresco 6B

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

100m², 200m²

12.5 -› 18

0

0%

Đại Phúc

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m, 7x20m

27 -› 30

0

0%

Intresco 6B

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

100m², 200m²

26.5 -› 29

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: X.Tân Kiên

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Cienco 5

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x18m, 4.5x20m

6 -› 7

0

0%

Cienco 5

Đất nền (lộ giới 20m)

5x18m, 4.5x20m

7 -› 8

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: Khu 13 A- B- C- D- E

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

A View

Căn hộ

83- 110m²

13.8 -› 15

0.3 -› 0

2.2% -› 0%

Conic Đình Khiêm (Block A, B)

Căn hộ

55- 74m²

13 -› 14

0

0%

Conic Đông Nam Á (Block C, D, E)

Căn hộ

63- 82m²

13.2 -› 14.5

0

0%

Conic Garden (Block A, B)

Căn hộ

60- 88m²

14 -› 16

0

0%

13E- Intresco

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

14 -› 15

0

0%

13A

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 7x22m, 10x20m

11 -› 12.4

0

0%

13B

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 7x18m, 8x18m

17.8 -› 19.2

0

0%

13C

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x17.5m, 5x20m

15.2 -› 16.5

0

0%

13A

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x18.5m, 5x20m, 7x18m

16.5 -› 17.5

0

0%

13E- Intresco

Đất nền (lộ giới trên 40m)

5x20m, 7x20m

16 -› 17

0

0%

13B

Đất nền (lộ giới trên 40m)

6x16.6m, 6x20m

20.5 -› 21.5

0

0%

13C

Đất nền (lộ giới trên 40m)

5x17.5m, 5x18m

19 -› 20

0

0%

A View

Penthouse

12 -› 14

0

0%

Conic Đình Khiêm (Block A, B)

Penthouse

14 -› 16

0

0%

Conic Đông Nam Á (Block C, D, E)

Penthouse

165m²

14.2 -› 16

0

0%

Conic Garden (Block A, B)

Penthouse

166- 225m²

15.2 -› 17

0

0%

A View

Shop

17 -› 19

0

0%

Conic Đình Khiêm (Block A, B)

Shop

16 -› 17

0

0%

Conic Đông Nam Á (Block C, D, E)

Shop

118- 126m²

16.5 -› 17.5

0

0%

Conic Garden (Block A, B)

Shop

138m²

17 -› 19

0

0%

QUẬN Bình Tân

NHÓM DỰ ÁN: P.An Lạc

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

An Lạc

Căn hộ

80- 96- 105m²

9.5 -› 12

0

0%

Hồ Học Lãm

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

4x16m, 6x14m, 4x20m

14 -› 15

0

0%

Hồ Học Lãm

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

4x16m, 4x14m, 4x20m

15 -› 16

0

0%

An Lạc

Penthouse

12 -› 13

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trị Đông B

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Lê Thành

Căn hộ

50- 59- 68m²

11 -› 11.2

0

0%

Vĩnh Tường Tây SG

Căn hộ

90- 120m²

10.5 -› 13.5

0

0%

Ao Sen- Tên Lửa

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m; 10x20m

11.5 -› 13

0

0%

Ao Sen- Tên Lửa

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

5x20m, 10x20m

36 -› 39

0

0%

Lê Thành

Penthouse

11 -› 12

0

0%

Vĩnh Tường Tây SG

Penthouse

11 -› 13

0

0%

HUYỆN Nhà Bè

NHÓM DỰ ÁN: X.Phú Xuân

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Phú Xuân- Vạn Phát Hưng

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

6x20m, 15x20m

9.5 -› 11

0

0%

Cotec Phú Xuân

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

5x20m, 10x23m

7 -› 8

0

0%

Cotec Phú Xuân

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

5x20m, 10x23m

8.5 -› 10

0

0%

Phú Xuân- Vạn Phát Hưng

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

6x20m, 15x20m

12 -› 13.5

0

0%

NHÓM DỰ ÁN: X.Phước Kiển

Tên dự án

Loại BDS

Diện tích

Giá chào bán
(triệu đồng/m²)

Tăng giảm so với tuần trước

Triệu đồng/m²

%

Phú Hoàng Anh

Căn hộ

87- 129m²

22 -› 30

0

0%

Hoàng Anh Gia Lai 3

Căn hộ

98.9- 100- 121.4- 126.1m²

19 -› 21

0

0%

Thanh Nhựt

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

108- 300m²

8 -› 9.6

0

0%

Thái Sơn 1

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

120- 231m²

13 -› 15

0

0%

Tân An Huy

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

120- 300m²

27 -› 29

0

0%

Phước Kiển GĐ 1

Đất nền (lộ giới 10- 12m)

100- 300m²

18 -› 20.5

0

0%

Thái Sơn 1

Đất nền (lộ giới trên dưới 20m)

120- 231m²

15 -› 17

0

0%

Tân An Huy

Đất nền (lộ giới 30- 40m)

120- 300m²

28 -› 30.5

0

0%

Hoàng Anh Gia Lai 3

Penthouse

18 -› 19

0

0%

LANDTODAY (tổng hợp)

.