.

Chỉ số giá đất, căn hộ tuần 16/2009

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Một số thông tin về giá bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ số giá đất, căn hộ tuần 16/2009 (tham khảo).
Nguồn: TTGC
.