.

Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam năm 2011

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định - Quy định về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh và 18 phụ lục bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn 18 huyện, thành phố có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011.* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

Đơn vị hành chính

Tải tệp

Thành phố Hội An

Download

Thành phố Tam kỳ

Download

Huyện Bắc Trà My

Download

Huyện Nam Trà My

Download

Huyện Đông Giang

Download

Huyện Duy Xuyên

Download

Huyện Hiệp Đức

Download

Huyện Nam Giang

Download

Huyện Nông Sơn

Download

Huyện Phù Ninh

Download

Huyện Phước Sơn

Download

Huyện Tây Giang

Download

Huyện Tiên Phước

Download

Huyện Thăng Bình

Download

Huyện Quế Sơn

Download

Huyện Điện Bàn

Download

Huyện Đại Lộc

Download

Quy định bảng giá đất

Download


** Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam năm 2010

.