.

Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận năm 2011

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Ngày 23/12/2010, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 2388/2010/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.   * Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây ** Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận năm 2010

Ngày 23/12/2010, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 2388/2010/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 
* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

** Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận năm 2010

Đọc nhiều nhất
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DOANH NGHIỆP
DỰ ÁN
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
KHÁM PHÁ
NHÌN RA THẾ GIỚI
LANDTODAY MEDIA
.