.

Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh năm 2011

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định 3927/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2011.* Xem chi tiết văn bản và Download tại đây

Đơn vị hành chính

Tải tệp

Thành phố Hà Tĩnh

Download

Thị xã Hồng Lĩnh

 Download 

Huyện Cẩm Xuyên

 Download

Huyện Can Lộc

 Download

Huyện Đức Thọ

Download

Huyện Hương Khê

Download

Huyện Hương Sơn

Download

Huyện Kỳ Anh

Download

Huyện Lộc Hà

Download

Huyện Nghi Xuân

Download

Huyện Thạch Hà

Download

Huyện Vụ Quang

Download

Bảng giá đất nông nghiệp

Download

Bảng giá đất nông thôn - đất phi nông nghiệp

Download


** Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh năm 2010

.