.

Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2011

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Ngày 20/12/2010, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định 37/2010-UBND và chi tiết bảng giá đất từng huyện - thị, bảng giá được áp dụng trong địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2011.

* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

Đơn vị hành chính

                 Bảng giá

Thành phố Pleiku

Download 

Thị xã An Khê

 Download

Thị xã Ayun Pa

 Download

Huyện Chư Prông

 Download

Huyện Chư Sê

 Download

Huyện Chư Pưh

 Download

Huyện Chư Păh

 Download

Huyện Đak Đoa

 Download

Huyện Đak Pơ

 Download

Huyện Đức Cơ

 Download

Huyện Ia Pa

 Download

Huyện Ia Grai

 Download

Huyện Kông Chro

 Download

Huyện Krông Pa

Download 

Huyện KBang

 Download

Huyện Mang Yang

 Download

Huyện Phú Thiện

 Download


** Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2010

.