.

Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông năm 2011

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND, ngày 30-12-2010 về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và được công bố công khai trên các phương tiện thông ti

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND, ngày 30-12-2010 về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh.


Quyết định này thay thế cho Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND, ngày 29/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về quy định mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh tên đoạn đường trong bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Krông Nô.

* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

Đơn vị hành chính

Tải tệp

Thị xã Gia Nghĩa

 Download

Huyện Cư Jut

Download

Huyện Dak Glong

Download 

Huyện Dak Mil

Download

Huyện Dak Rlap

 Download

Huyện Krong No

 Download

Huyện Tuy Đức

Download

Huyện Dak Song

Download

.