.

Bảng giá đất tỉnh An Giang năm 2011

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 quy  định giá các loại đất năm 2011 thuộc tỉnh An Giang, giá đất được áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2011, thay thế cho Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2010.* Chi tiết toàn văn bản xin xem và Download tại đây

Đơn vị hành chính

Tải tệp

Thành phố Long Xuyên

 Download

Huyện Châu Thành

 

Huyện Chợ Mới

 Download

Huyện Châu Đốc

 Download

Huyện Thoại Sơn

 Download

Huyện Châu Phú

 Download

Huyện Phú Tân

 Download

Huyện An Phú

 Download

Huyện Tân Châu

 Download

Huyện Tịnh Biên

 Download

Huyện Tri Tôn

 Download

Huyện Long Xuyên

Download


** Bảng giá đất tỉnh An Giang năm 2010

.