.

60 dự án được đề xuất rà soát: “Người mua nhà không có lỗi”

Xuất bản: 11:55 15/05/2017 [GMT+7]

HoREA kiến nghị Chính phủ cho phép các chủ đầu tư được tiếp tục triển khai dự án, với điều kiện có văn bản cam kết...

Cùng với kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM gửi Thủ tướng liên quan đến đề xuất của Bộ Tài chính về việc thanh tra, rà soát 60 dự án chuyển đổi đất đai khi cổ phần hóa, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã có chỉ đạo về nội dung này.

HoREA: Cần giải pháp xử lý phù hợp

Trong văn bản gửi Thủ tướng ngày 11/5, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) nhìn nhận, trong số 60 dự án nói trên, có nhiều dự án đã hoàn thành, người dân sinh sống ổn định, có những dự án đang triển khai thi công, có những dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư...

Cho nên, theo HoREA, cần có giải pháp xử lý phù hợp để vừa đảm bảo quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng pháp luật, xác định giá đất sát giá thị trường, không làm thất thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo lợi ích chính đáng của nhà đầu tư, nhất là phải tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.

HoREA đã kiến nghị Thủ tướng sớm ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc quyết định thay thế Quyết định số 09 năm 2007, Quyết định số 140 năm 2008, Quyết định số 86 năm 2010 của Thủ tướng, làm cơ sở để tạo hành lang pháp lý minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh, chặt chẽ nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Theo HoREA, cơ quan quản lý cũng nên sửa Luật Đất đai về chế định đấu giá quyền sử dụng đất và sửa đổi Luật Đấu thầu về chế định đấu thầu dự án có sử dụng đất, để đảm bảo tính công khai, minh bạch, khắc phục hiện tượng đấu giá, đấu thầu có “quân xanh - quân đỏ”.

Cùng với đó, Chính phủ nên cho phép các chủ đầu tư được tiếp tục triển khai dự án, với điều kiện chủ đầu tư phải có văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với dự án sau khi đã có kết luận thanh tra, để hoàn thành dự án đưa vào sử dụng. Điều này nhằm tránh lãng phí thời gian và của cải xã hội, đảm bảo quyền lợi của người mua nhà.

“Người mua nhà đã giao kết và thực hiện hợp đồng tại các dự án này là bên ngay tình, không có lỗi. Hiệp hội hy vọng họ không phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính phát sinh của chủ đầu tư dự án”, HoREA kiến nghị.

Phó thủ tướng: Đồng ý chuyển Thanh tra Chính phủ

Liên quan đến nội dung trên, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đối với đề nghị của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ: Tư pháp, Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ về việc quản lý sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chuyển danh sách gồm 60 các cơ sở nhà, đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư cho Thanh tra Chính phủ tham khảo, phục vụ công tác thanh tra về việc quản lý đất đai theo kế hoạch thanh tra năm 2017.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi quy định Luật Đất đai năm 2013 về bán đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với quy định về thu hồi đất.

Theo danh sách của Bộ Tài chính, các dự án tập trung ở 8 tỉnh thành: Hà Nội, Tp.HCM, Vũng Tàu, Tây Ninh, Lâm Đồng, Nghệ An, Nam Định, Quảng Ninh. Trong đó, Hà Nội có 24 dự án, Tp.HCM có 11 dự án.

Theo VnEconomy

Đọc nhiều nhất
DỰ ÁN
KHÁM PHÁ
NHÌN RA THẾ GIỚI
LANDTODAY MEDIA
.