.

1km đường cao tốc Việt Nam tốn... 563 tỷ đồng

Xuất bản: 08:34 01/08/2012 [GMT+7]

Chi phí xây dựng cho 1km đường cao tốc tại Việt Nam so với chi phí xây dựng đường cao tốc cùng tiêu chuẩn và trong cùng thời điểm thi công tại 2 nước Trung Quốc và Mỹ là gấp 2 - 2,5 lần.
Nguồn: Kênh VTC14

.